Odborné praxe ve Střediscích praktické výuky

Stredisko_prakticke_vyuky_CHS-logo

Tímto logem se prezentují střediska, která získala status Střediska praktické výuky.

Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS), která splňují nároky na zajištění a provádění odborných praxí ve všech oborech hiporehabilitace včetně přípravy koní a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe.

V rámci odborné praxe v SPV se účastník praxe seznámí s vlastním provozem střediska a poskytováním kvalitních služeb jeho klientům a uživatelům. Náplň odborné praxe záleží na specializaci SPV, zájmu účastníka praxe a vzdělávacím konceptu ČHS a dalších vzdělávacích institucí. Účastník praxe má možnost seznámit se s hledisky výběru a přípravy koní pro jednotlivé obory hiporehabilitace (dále jen HR), se způsobem vedení koní a péčí o ně, se základními metodickými postupy využívanými v jednotlivých oborech HR, s možným a vhodným pomůckovým vybavením a ověřit si jeho přímou využitelnost v praxi. Důležitým faktorem je také zapojení účastníka praxe do terapií nebo lekcí, a tím získávání zkušeností s prací s pacienty/klienty/uživateli a s technikami, s výběrem a se způsobem nabídky činností vhodných pro bezprostřední práci s pacienty/klienty/uživateli. SPV seznámí účastníka praxe s možnostmi a způsobem vedení dokumentace pacientů/klientů/uživatelů a používanými typy dokumentů, formálními procesy (např. zachování mlčenlivosti, záznamy o proškolení bezpečnosti práce, zabezpečení osobních údajů, metodiky aj.).

Vedoucí terapeuti/instruktoři, odpovědní za výuku v SPV, mohou být doporučováni jako konzultanti nebo vedoucí nebo oponenti závěrečných, ročníkových a diplomových prací na středních a vysokých školách. Dále mohou být doporučováni jako lektoři pro výuku hiporehabilitace ve vzdělávacích institucích.

Získání statusu SPV splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek

SEZNAM STŘEDISEK PRAKTICKÉ VÝUKY

Zde je nabídka našich Středisek praktické výuky. Kliknutím na obrázek se dostanete na webové stránky střediska. Můžete si také stáhnout fotografický profil každého střediska nebo se podívat na facebookové stránky střediska.

Vladykův Dvůr, z.s. - Jihočeský kraj

Vladykův Dvůr - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Aktivity s využitím koní a přípravu koní pro hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS: 9035

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Mgr. Jindra Vladyková – instruktorka AVK
Ing. Markéta Schestauberová - příprava koní

Vladykuv_dvur_praxe_2016

 

Adresa provozovny: Roudenská 2, 370 07 Roudné
Sídlo, kontaktní adresa: Roudenská 2, 370 07 Roudné
IČ: 270 14 568
Telefon: 777 068 872
Email: vladykuv.dvur@gmail.com
Web:  www.vladykuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 11

Klientela: do 150 uživatelů ročně, děti 4,5 – 18 let (max. váha 78kg), ambulantní klientela.
Letní tábory.

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. - Praha

Sdružení SRAZ - Středisko praktické výuky pro Přípravu koní pro hiporehabilitaci a Hipoterapii.

Členské číslo ČHS - 9022

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová – ergoterapeutka
Ing. Marie Dvořáčková - příprava koní

SPV_Sraz

 

Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj

Ryzáček - Středisko praktické výuky pro Přípravu koní pro hiporehabilitaci.
Profil - SPV_Ryzacek_2015_original

Členské číslo ČHS - 9020

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Alena Fritscherová - příprava koní

Hipocentrum Psychiatrická nemocnice Kosmonosy - Středočeský kraj

Hipocentrum PN Kosmonosy - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Psychoterapii pomocí koní.
Profil - SPV_Kosmonosy_2015_original

Členské číslo ČHS - 9017

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Petra Černá Rynešová, PhDr. - klinický psycholog, terapeut PPK

Kosmonosy_praxe

Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj

Koníček - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Aktivity s využitím koní.
Profil - SPV_Konicek_2015_original

Členské číslo ČHS - 9013

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Mgr. Petra Křížová - instruktorka AVK

Konicek_praxe

Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - Kraj Vysočina

Zookoutek Jihlava - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Aktivity s využitím koní a přípravu koní pro hiporehabilitaci.
Profil - SPV_Jihlava_2015_original

Členské číslo ČHS - 9019

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar – instruktoři AVK
Anna Vacková, Andrea Vejmělková, Miroslava Bártová - příprava koní

Jihlava_praxe

EPONA, z.s. - Jihomoravský kraj

EPONA - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii, Paravoltiž a Výcvik koní pro hiporehabilitaci.
Profil - SPV_Epona_2015_original

Členské číslo ČHS - 9005

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Ing. et Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka, výcvik koní
Mgr. Jana Sklenaříková, PhD. - instruktorka paravoltiže 

EPONA_praxe

Caballinus, z.s. - Praha

Caballinus - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči.

Členské číslo ČHS - 9031

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka

Caballinus_praxe