Aby hiporehabilitace byla prováděna bezpečně s co největším efektem pro klienta, je třeba, aby personál měl hluboké znalosti:

  • o koních,
  • indikacích a kontraindikacích pro daný hiporehabilitační obor,
  • bezpečnosti a organizace práce,
  • legislativě,
  • a mnoho dalšího.

Velmi si ceníme, že stále vyšší procento provozovatelů si toto uvědomuje a má velký zájem o vzdělání. A proto ČHS v říjnu 2017 otevírá další ročník vzdělávacích kurzů a to v oborech Hipoterapie, Aktivity s využitím koní a Psychoterapie pomocí koní. 

Požadavky na vzdělání terapeutů a instruktorů.

Naše kurzy jsou otevřené i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.