Kurzy v hiporehabilitaci

Aby hiporehabilitace byla prováděna bezpečně s co největším efektem pro klienta, je třeba, aby personál měl hluboké znalosti:

  • o koních,
  • indikacích a kontraindikacích pro daný hiporehabilitační obor,
  • bezpečnosti a organizace práce,
  • legislativě,
  • a mnoho dalšího.

Velmi si ceníme, že stále vyšší procento provozovatelů si toto uvědomuje a má velký zájem o vzdělání.

Všechny naše kurzy jsou realizovány formou kombinovaného studia - e-learning a prezenční praktické bloky.

Naše kurzy a praxe jsou otevřené i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Vzdělávací mapa

Možnosti uplatnění v hiporehabilitaci je vázáno na základní vzdělání uchazeče. Po lepší orientaci v nabízených kurzech jsme vytvořili tuto "mapu":

Základní kurzy

Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Kurz Hipoterapie
ve fyzioterapii a ergoterapii

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře s atestací v jednom z oborů: pediatrie, neurologie, ortopedie a rehabilitace.

Kurz Hipoterapie
v psychiatrii a psychologii

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným střední, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem.

Kurz Hiporehabilitace
v pedagogické a sociální praxi

Kurz je určen pro zájemce se vzděláním v pedagogické nebo sociální sféře. Je otevřen i pro absolventy zooterapeutických oborů.

Kurz Asistent v hiporehabilitaci

NOVINKA!

Kurz je určen pro zájemce zájemce o hiporehabilitaci, kteří chtějí pomáhat v hiporehabilitačních střediscích.

Nadstavbové kurzy

Nadstavbové kurzy jsou pro odborníky, kteří již absolvovali základní kurzy a mají zájem se dále vzdělávat.

Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii.

Refresh kurz pro absolventy hiporehabilitačních kurzů

Kurz je určen pro absolventy základních kurzů ve všech v oborech HTFE a HPSP.

Kurzy vedené v angličtině

Kurzy Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii pro odborníky z celého světa - základní i nadstavbové