Nabídka kurzů ČHS

Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se specifickými potřebami, jiné rodinné příslušníky, poskytovatele či zadavatele sociálních služeb, ale i pro všechny ostatní, kdo se chtějí něco dozvědět o hiporehabilitaci jako takové.
Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, případně lékaře s atestací z oboru Rehabilitace a fyzikální medicína (dříve FBLR - fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace)
Kurz je určen pro zájemce se vzděláním v pedagogické nebo sociální sféře. 
Kurz je určen pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem.
Absolventům kurzů ČHS nabízíme možnost si osvěžit a doplnit znalosti ve svém oboru formou připojení se ke kurzům Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii.
Kurz je určen pro zájemce o hiporehabilitaci bez požadavků na vzdělání, kteří chtějí pomáhat v hiporehabilitačních střediscích.
Kurz je vytvořen pro zájemce, kteří nemají požadované vzdělání pro samostatnou práci v hiporehabilitaci, ale chtějí se svým koněm docházet do zařízení typu domovy pro seniory, dětské domovy apod. a poskytovat tzv. kontaktní terapii.