Lektoři kurzů ČHS a odborných praxí

místopředsedkyně, statutární zástupkyně, koordinátorka sekce Vzdělávání, registrovaná fyzioterapeutka, specializace Chov koní
psychoterapeutka, psycholožka, pedagožka
cvičitelka a vodička koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
Hrůzková Darja
cvičitelka koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
instruktorka HPSP (dříve AVK)
koordinátorka sekce HTP, psychoterapeutka, terapeutka HTP (dříve PPK)
instruktorka HPSP (dříve AVK)
instruktorka HPSP (dříve AVK), terapeutka HTP (dříve PPK), vodička koní při hiporehabilitaci
koordinátorka sekce HPSP (dříve AVK), vedoucí kurzu HPSP, speciální pedagožka, registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii dětí se sluchovým a zrakovým postižením
koordinátorka kurzů ČHS a vedoucí vzdělávání v Aj, registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
instruktorka HPSP (dříve AVK), cvičitelka paradrezury
instruktorka HPSP (dříve AVK), komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
koordinátorka sekce HTFE, fyzioterapeutka, lektorka kurzů a odborných praxí v Aj
Instruktorka HPSP (dříve AVK) a terapeutka HTP (dříve PPK)
instruktorka HPSP (dříve AVK) a cvičitel koní v hiporehabilitaci
předsedkyně ČHS, statutární zástupkyně, vedoucí kurzu HTFE, registrovaná ergoterapeutka
instruktorka HPSP (dříve AVK), pedagožka