Lektoři kurzů ČHS a odborných praxí

registrovaná fyzioterapeutka, specializace Chov koní
psychoterapeutka, psycholožka, pedagožka
registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
instruktorka HPSP, specializace na logopedii v HPSP
cvičitelka koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
členka představenstva ČHS, vedoucí sekce Vzdělávání a pracovní skupiny Věda a výzkum ČHS, lékařka
instruktorka HPSP
psychoterapeutka, terapeutka HTP
instruktorka HPSP, terapeutka HTP
členka představenstva ČHS, koordinátorka sekce HPSP, vedoucí kurzu HPSP, speciální pedagožka, fyzioterapeutka
místopředsedkyně ČHS, statutární zástupkyně, koordinátorka sekce TVK a sekce Kontaktní terapie, komisařka specializačních zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci, cvičitelka koní pro HR
instruktorka HPSP, speciální pedagožka, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
koordinátorka sekce HTFE, fyzioterapeutka, lektorka kurzů a odborných praxí v Aj
instruktorka HPSP, cvičitel koní v hiporehabilitaci
metodička ČHS, instruktorka HPSP, terapeutka HTP
předsedkyně ČHS, statutární zástupkyně, vedoucí kurzu HTFE, registrovaná ergoterapeutka
instruktorka ve středisku SPV Kamenitý vrch, z.s.
instruktorka HPSP, pedagožka, cvičitelka koní pro HR