Bc. Anna Radová

Mobil: 774 844 665
Email: anna.radova@caballinus.cz

 • Koordinátorka sekce HTFE (dříve Hipoterapie)
 • Fyzioterapeutka ve středisku Caballinus z.s.

  Anna Radová

Vzdělání:

 • VŠ – 2. LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz hipoterapie (ČHS)

 • Synergická reflexní terapie

 • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu

 • Konference a semináře v ČR

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky a praktické ukázky hipoterapie pro studenty Fyzioterapie 

 • Vedení praktických částí kurzů pod ČHS v češtině a angličtině(Hipoterapie, Hippotherapy basic, Hippotherapy for toddlers) 

 • Vedení odborných praxí v hipoterapii pro studenty fyzioterapie a stážisty ze zahraničí

 • únor 2018 - 12. konference o hiporehabilitaci - aktivní účast