Kurz Hiporehabilitace v kontaktní terapii - registrace ukončena, kurz již během dvou minut naplněn!!! Děkujeme za Vaší přízeň.

Princip a možnosti hiporehabilitace se dočtete zde.

Dne 4.6.2024 od 20 hod. proběhl webinář ke kurzu webinář Hiporehabilitace v kontaktní terapii. Během webináře vás lektorky a poskytovatelé KT seznámí s tím, co tato oblast obnáší, co je důležité znát a umět, na co si dávat pozor, aby výkon praxe byl co nejvíce nejen efektivní, ale i bezpečný, co musí umět kůň, jaké jsou náležitosti pro dohodu s konkrétním zařízením apod.

Účast na tomto webináři je prvním krokem k možnosti přihlásit se na kurz HR v KT. Přihlášení na něj proběhne 24.6. ve 20.00. Protože je jen 12 míst a zájem je obrovský, vytvořili jsme letos jako první krok tento webinář, abychom zájemcům více přiblížili danou oblast a na kurz se pak už cíleně hlásili jen ti, kteří mají o tuto oblast HR opravdu zájem. 
Bez účasti na tomto webináři nebude možné se přihlásit na kurz.

Nestihli jste zúčastnit webináře ke kurzu ČHS HR v kontaktní terapii HR v KT 4.6. a máte zájem o zakoupení záznamu z webináře? Záznam si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Zakoupení webináře a jeho samostudium bude bráno jako splněný vstupní požadavek pro možnost přihlásit se 24.6. ve 20.00 do kurzu HR v kontaktní terapii, který se uskuteční v září v PN Kosmonosy.

Základní informace

Kurz je vytvořen pro zájemce, kteří nemají požadované vzdělání pro samostatnou práci v hiporehabilitaci, ale chtějí se svým koněm docházet do zařízení typu domovy pro seniory, dětské domovy apod. a poskytovat tzv. kontaktní terapii. Kurz probíhá formou e-learningu a jedním praktickým víkendem. Teorie je kompletně online, takže studium je možné přizpůsobit svému režimu. Povinná účast je pouze na jednom praktickém víkendu.

Během studia se účastník naučí jak základy práce v rámci hiporehabilitace v kontaktní terapii, tak získá praktické zkušenosti během návštěvy oddělení s pacienty. Cílem je vybavit zájemce o kontaktní terapii jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi, které podmiňují výkon činnosti v tomto oboru.

Otevřen pro zájemce od věku 21 let.

 

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - teoretická příprava formou e-learningu a prezenční formou praktických ukázek a cvičení během 1 teoreticko-praktického víkendu, 
 • závěrečné kolokvium.

Hodinová dotace

Celkem 32 hodin výuky, z toho:

 • 16 hodin teoretické přípravy – e-learning,
 • 16 hodin praktických ukázek a cvičení - tj. teoreticko-praktický víkend.

Organizace kurzu - termíny

Registrace a zápis do kurzu (odeslání závazné přihlášky a uhrazení kurzovného přes e-shop ČHS) proběhne 24. 6. 2024 2023 ve 20.00. O kurz je obrovský zájem a přijímá se pouze 12 prvních zájemců, buďte tedy připravení na tento konkrétní čas.

E-learningový program je rozdělen do 4 bloků. Každý blok se spustí v pondělí. První blok bude spuštěn    19. 8. 2024. Jde o nezbytné samostudium, na které navazuje praktický víkend v PN Kosmonosy. E-learning bude k dispozici až do termínu praktického bloku.

Praktický blok proběhne - pozor - posun o týden - v termínu 21.-22. 9. 2024 v SPV Hipocentrum PN Kosmonosy. V sobotu se startuje v 9.00, v neděli se končí v 17.00. Pro úspěšné ukončení kurzu je vyžadována 100% účast. 

Odborná praxe

Pokud ještě nemáte osobní zkušenost v hiporehabilitaci, doporučujeme absolvovat individuální praxi v některém ze Středisek praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu u každého střediska je zaměření a ceník. 

Absolvování odborné praxe NENÍ podmínkou pro účast v kurzu.

Náplň kurzu

E-learning

 • Úvod do hiporehabilitace v kontaktní terapii
 • Historie a vývoj hiporehabilitace v ČR a ve světě
 • Hiporehabilitační organizace u nás a ve světě
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci
 • Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci
 • Legislativa a dokumentace v hiporehabilitaci
 • Metodiky ČHS
 • Bezpečnostní opatření při hiporehabilitaci
 • Zásady a postupy první pomoci
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm

 • Právní ochrana zvířat

 • Vztahy mezi koněm a člověkem

 • Etologie koně - smysly

 • Etologie koně - komunikace mezi koňmi

 • Zóny koně

 • 7 Parelliho her

 • Plemena koní využívaná v hiporehabilitaci

 • Realizační týmy pro hiporehabilitaci
 • Specifika HPSP
 • Specifika HTFE
 • Specifika HTP
 • Specifika parajezdectví
 • Kontaktní terapie - komunikační možnosti
 • Komunikace s uživateli v HPSP
 • Rodina s dítětem s postižením
 • Terapie pomocí koně léčí nejlépe emoce dětem z dětského domova
 • Uživatelé v seniorském věku, demence a další specifika v KT
 • Etapy lidského vývoje
 • Uživatelé s fyzickým postižením
 • Uživatelé se smyslovým postižením
 • Uživatelé s mentálním postižením
 • Uživatelé s duševním onemocněním
 • Uživatelé s poruchou autistického spektra
 • Uživatelé s ADHD
 • Paliativní péče
 • Onkologičtí klienti a klienti po onkologické léčbě (děti i dospělí, komunikace s rodinnými příslušníky)
 • KT v zahraničí

Teoreticko-praktický víkend

 • Vše o koních v KT – výběr, věk, výcvik, welfare - Kamila Petrová (1h)
 • KT z pohledu fyzioterapie a ergoterapie – Bc. Monika Šťastná Kohoutová DiS (2h)
 • Praktické zkušenosti s KT v oblasti paliativní péče u dětí i dospělých - Mgr. Tereza Honců (2h)
 • Psychologické aspekty poskytovatele KT (osobnostní předpoklady, psychohygiena, syndrom vyhoření) - Mgr. Markéta Holasová (2h)
 • Čtyři činitelé v KT: pacient/klient, zařízení a personál, kůň/drobná zvířata; Benefity a rizika/úskalí KT z úhlu čtyř činitelů – Mgr. Markéta Holasová (2h)
 • Využití KT v práci s dětmi – PhDr. Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová (2h)
 • Využití a specifika KT při práci s gerontologickou populací - Mgr. Markéta Holasová (1h)
 • Praktické ukázky využití KT při práci se seniory na gerontologických odděleních  v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, sebezkušenost – Mgr. Markéta Holasová, Kamila Petrová (4h)

Výstup

Absolvent získá potvrzení ČHS o účasti na kurzu. 

Závěrečná zkouška 

Zakončení kurzu bude probíhat formou kolokvia, tj. diskusí na závěr víkendu, při níž vyučující ověří znalosti účastníků, ale i jejich schopnost interagovat s ostatními, což je podstatné pro týmovou práci během realizace hiporehabilitace.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu bude pouze 1 teoreticko-praktický víkend, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na víkendu není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 1 roku od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den).

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 6500,- Kč pro nečleny (klikněte na částku).

Sleva: pro individuální členy a pracovníky členského střediska ČHS je cena 5500,- Kč (klikněte na částku). Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro 1 člena v rámci jednoho kurzu.

 • Cena obsahuje - e-learning, teoreticko-praktický blok, potvrzení o účasti.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, odbornou praxi (není povinná).

Počet míst je limitován na 12, Vaše místo bude rezervováno až po vyplnění přihlášky a po uhrazení účastnického poplatku!

Platební a storno podmínky

Kurz se hradí v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci).

Základem pro vstup do kurzu je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky do kurzu, bez ní Vaše platba nebude registrována. Platbu je nutné uhradit v rámci 24. 6. (ale až po odeslání vyplněné přihlášky). Samotná platba (bez přihlášky) neopravňuje ke vstupu do kurzu!

Při zrušení účasti více než 14 dní před kurzem vracíme 100% kurzovného. Při zrušení účasti 14 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 3.250,-/2.250,-Kč. Zrušení 7 dní a méně znamená storno poplatek 100%. Je však možné za sebe poslat náhradníka.

Postup registrace

Vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte kurzovné v našem eshopu.