Worshopy a semináře

V sobotu 27. 2. 2021 9.00-12.00 proběhne úvodní  on-line seminář -Finanční nástroje pro úspěšné řízení hiporehabilitačního střediska
pod vedením lektorek: RNDr. Xenie Svobodové, CSc., MBA. a Ing. et Bc. Vandy Caskové

Cílem semináře je: jak spočítat náklady pro různé varianty provozu (ambulantní x intenzivní provoz apod.)

Témata/okruhy:
- Úvod do tématu (proč je nutné si finance spočítat, jak je spočítat, co vše zahrnout do
nákladů, na základě výpočtů rozhodovat, pro koho své služby nabízíme, v jakém množství
apod.)
- Jak spočítat náklady (provozní, lidské) s ohledem na okolnosti (středisko ve vlastních
prostorech/v pronájmu atd.) – příklady provozů
- Jak nastavit ceny služeb/zdroje příjmů, aby středisko pokrylo své náklady a tvořilo finanční
rezervy
- Význam vícezdrojového financování
Cena: 600 Kč
Účast pouze pro členy ČHS a účastníky kurzů ČHS 2020 a 2021 – minimální účast 12 osob.

Přihlášení
přes e-shop ČHS do 20. 2. 2021.

Elektronickou přihlášku naleznete zde