Studijní materiály

Pokud zpracováváte nějakou práci na téma hiporehabilitace, nezapomeňte si nastudovat Oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci.

NOVÁ PUBLIKACE (2020) Zooterapie v kostce - Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete (autoři Jaroslava Bicková (ed.)

  • Publikace si klade za cíl představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod a postupů a seznámit čtenáře se způsoby jejich využití. Zaměřuje se nejen na nezbytné teoretické informace, ale zahrnuje i konkrétní kazuistiky a popisy reálných intervencí. Kniha je určena pro pracovníky v sociálních službách, studenty humanitních oborů i kohokoli, kdo se chce věnovat oblasti zooterapie nebo koho zajímá léčebné působení zvířete na člověka. Kapitola Hiporehabilitace byla zpracována odborným týmem České hiporehabilitační společnosti, z.s.
    Brož., 280 s., 399 Kč - https://obchod.portal.cz/psychologie/zooterapie-v-kostce/

Skripta Hiporehabilitace 
(autoři: Jiskrová, Casková, Dvořáková) ISBN 978-80-7375-390-0. K zakoupení na Mendelově univerzitě v Brně.

Textové podklady přednášek
Účastníci je dostávají v e-formátu po přednáškách.

Seznam doporučené literatury:
Černá Rynešová, Petra:  Když kůň léčí duši aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním (autorka: ). Cena:  300,- Kč + poštovné. Objednat lze: p.rynesova@centrum.cz.
Engel, B. T.: Rehabilitation with the aid of a horse: A collection of (20) studies. 1997.
Engel, B. T.: The horse, the handicapped & the riding team in a rehabilitation riding program. Revised 1994. A training manual for volunteers. ISBN 0-9633065-1-0
Engel, B. T.: Therapeutic riding I Strategies for instruction. 1998. ISBN 0-9633065-5-3
Engel, B. T.: Therapeutic riding II Strategies for rehabilitation. 1997. ISBN 0-9633065-6-1
Hermannová, H. a kol.: Hipoterapie.
Hornáček, Hollý: Hipoterapia – liečba pomocou koňa. Bratislava, 1998.
Kolektiv autorů: Hiporehabilitace. ČHS Praha, 1995.
Strauss, I.: Hippotherapy – Neurological Therapy on the Horse. Ontario Therapeutic Riding Association, 1995.

Metodiky a standardy - možnost zakoupení v našem eshopu
Standardy kvality hipoterapie, AVK a PPK 
Metodika vedení koní v hiporehabilitaci
Metodika nasedání, sesedání a jištění v hipoterapii, AVK a PPK
Metodika použití jezdeckých helem v hiprehabilitaci
Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci
Pravidla paravoltiže
Řád ochrany koní

Odborné články
Biomechanika ježdění a drezúry – Atlas jezdce –http://www.equichannel.cz
Seriál Léčba koňmi – www.equichannel.cz/lecba-konmi

Konference
Mezinárodní konference HETI
Sborníky přednášek z Konferencí o hiporehabilitaci - možnost zakoupení v našem eshopu.

Časopisy
Časopisy České hiporehabilitační společnosti - možnost zakoupení v našem eshopu
Horse & Human Foundation

DVD a videa
Anatomy in Motion, The Visible Horse
Anatomy in Motion, The Visible Rider
Analysis of Horse and Human Movement – Hippotherapy video
The Therapy Horse – Moods, Behavior & Instinctive Responses – The National Center for Equine Facilitated Therapy

Charles Darwin Výraz emocí u člověka a u zvířat - Překlad Josef Král a Václav Příhoda

  • Kniha představuje Darwinův hlavní příspěvek k dějinám psychologie 19. století a zároveň čtenářsky přístupný úvod do jeho pojetí evoluce.  Darwin spojuje mentální stavy s koordinací pohybů; rozdíl mezi lidmi a zvířaty mnohdy spočívá v tom, že u lidí se jedná o symbolické náznaky, které byly u jejich zvířecích předků míněny doslova (například pohrdání a hnus jsou spojeny s pohyby, jejichž původním cílem bylo vyhnout se odpornému zápachu). Brož., 352 s., 479 Kč - https://obchod.portal.cz/odborna/vyraz-emoci-u-cloveka-a-u-zvirat/