Odborné praxe ve Střediscích praktické výuky

Stredisko_prakticke_vyuky_CHS-logo

Tímto logem se prezentují střediska, která získala status Středisko praktické výuky.

Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS), která splňují nároky na zajištění a provádění odborných praxí ve všech oborech hiporehabilitace včetně přípravy koní a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe.

V rámci odborné praxe v SPV se účastník praxe seznámí s vlastním provozem střediska a poskytováním kvalitních služeb jeho klientům a uživatelům. Náplň odborné praxe záleží na specializaci SPV, zájmu účastníka praxe a vzdělávacím konceptu ČHS a dalších vzdělávacích institucí. Účastník praxe má možnost seznámit se s hledisky výběru a přípravy koní pro jednotlivé obory hiporehabilitace (dále jen HR), se způsobem vedení koní a péčí o ně, se základními metodickými postupy využívanými v jednotlivých oborech HR, s možným a vhodným pomůckovým vybavením a ověřit si jeho přímou využitelnost v praxi. Důležitým faktorem je také zapojení účastníka praxe do terapií nebo lekcí, a tím získávání zkušeností s prací s pacienty/klienty/uživateli a s technikami, s výběrem a se způsobem nabídky činností vhodných pro bezprostřední práci s pacienty/klienty/uživateli. SPV seznámí účastníka praxe s možnostmi a způsobem vedení dokumentace pacientů/klientů/uživatelů a používanými typy dokumentů, formálními procesy (např. zachování mlčenlivosti, záznamy o proškolení bezpečnosti práce, zabezpečení osobních údajů, metodiky aj.).

Vedoucí terapeuti/instruktoři, odpovědní za výuku v SPV, mohou být doporučováni jako konzultanti nebo vedoucí nebo oponenti závěrečných, ročníkových a diplomových prací na středních a vysokých školách. Dále mohou být doporučováni jako lektoři pro výuku hiporehabilitace ve vzdělávacích institucích.

Získání statusu SPV splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek

Použité zkratky:

  • SPV - Středisko praktické výuky
  • SDH - Středisko doporučené hiporehabilitace
  • HPSP - Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi
  • HTFE - Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii
  • HTFE v RP - Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (děti 0-3 roky)
  • HTP - Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

SEZNAM STŘEDISEK PRAKTICKÉ VÝUKY

SPV pro HTFE, Paravoltiž a Přípravu koní pro hiporehabilitaci
SPV pro HPSP, Paradrezuru a Přípravu koní pro hiporehabilitaci
SPV pro HTFE a Paradrezuru
SPV pro HTFE, HTFE v RP a Přípravu koní pro hiporehabilitaci
SPV pro HPSP a Přípravu koní pro hiporehabilitaci
SPV pro HPSP a Přípravu koní pro hiporehabilitaci