Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Středočeský kraj

Hiporehabilitace Jupiter, z.s - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace  pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP a Hipoterapii v psychiatrii a psychologii - HTP.

Členské číslo ČHS - 9068

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Bc. Ida Kubrichtová - instruktorka HPSP

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA - instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
Sídlo, kontaktní adresa: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
IČ: 04772075
Telefon: 776 614 704
Email: info@hipojupiter.cz
Web: http://hipojupiter.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: Batolata (1-3 roky), Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí

Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění

Forma: Ambulantní klientela, ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce), krátkodobě (týdny)

Další aktivity: canisterapie, arteterapie, snoezelen, muzikoterapie, zooterapie, ergoterapie