Úvod do hiporehabilitace

- již proběhl. Těšíme se příští rok. 

 

Princip a možnosti hiporehabilitace se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Základní informace

Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se specifickými potřebami, jiné rodinné příslušníky, poskytovatele či zadavatele sociálních služeb, ale i pro všechny ostatní, kdo se chtějí něco dozvědět o hiporehabilitaci jako takové.

Odborná praxe je doporučená, ale není povinná a ani není podmínkou pro absolvování kurzu. 

Cílem je seznámit zájemce o hiporehabilitaci s tím, co hiporehabilitace obnáší, jak se dělí a nabídnout jim možnost si ozkoušet některé činnosti i na vlastní kůži. 

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • teoreticko-praktický den - teoretická příprava a praktické ukázky a cvičení + závěrečné sdílení.

Hodinová dotace

Celkem 8 hodin výuky (tj. 1 den), z toho:

 • 4 hodiny teoretické výuky
 • 4 hodiny praktických ukázek a cvičení

Organizace kurzu - termíny

Registrace a zápis do kurzu (odeslání závazné přihlášky a uhrazení kurzovného přes e-shop ČHS).

Teoreticko-praktický den proběhne u 1. kurzu v termínu 11. 5. 2024SPV Šerm, z.s. (začátek programu je v 9:00 a konec je v 17:30). 2. samostatný kurz proběhne v termínu 3. 6.  2024SPV Vladykův dvůr, z.s. (začátek programu je od 10:00 a konec je v 18:30). 

Závěrečné sdílení proběhne na konci daného dne.

Další možnosti vzdělávání v oblasti hiporehabilitace - není podmínkou účasti na kurzu

Pokud ještě nemáte osobní zkušenost v hiporehabilitaci, doporučujeme absolvovat individuální praxi v některém ze Středisek praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu u každého střediska je zaměření a ceník. 

Absolvování odborné praxe NENÍ podmínkou pro účast a absolvování kurzu.

Obsah přednášek

 • Rozdělení hiporehabilitace

 • Účinky hiporehabilitace - na fyzickou i psychickou stránku

 • Rizika a kontraindikace
 • Jak vybrat vhodné hiporehabilitační středisko
 • Požadavky na vzdělání personálu
 • Příprava koní pro hiporehabilitaci
 • Vztahy mezi koněm a člověkem
 • Možnost vyzkoušet si roli asistent/vodič/klient v hiporehabilitaci (pozn. pro sed na koni budou mít daná střediska určité váhové limity)

Výstup

Absolvent získá potvrzení ČHS o účasti na kurzu. Tento kurz neopravňuje absolventa k samostatné praxi v jakémkoliv oboru hiporehabilitace.

Cílem kurzu je ukázat, jak se v rámci hiporehabilitace dají zvyšovat sociální kompetence a seznámení s rozvojem lidí se specifickými potřebami (po fyzické i psychické stránce). 

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 2.800,- Kč - Vaše místo je rezervováno až po připsání kurzovného na našem účtu! Platba zde

 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 2.500,- Kč. Platba zde. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Kurz se hradí v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci).

Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní Vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti více než 14 dní před kurzem vracíme 100% kurzovného, při zrušení účasti méně než 14 dní před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 1.400,- Kč (pro členy ČHS - 1.250,- Kč). Zrušení 7 dní a méně znamená storno poplatek 100%. Je však možné za sebe poslat náhradníka.

Postup registrace

Vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte kurzovné v našem eshopu - pro nečleny zde a pro členy zde

Vaše místo je rezervováno až po připsání kurzovného na našem účtu!