Kurz Asistent v hiporehabilitaci -

  registrace otevřena!!! 

Reference

Rozhodně doporučuji, byl to nádherný víkend plný informací a báječných lidí.
Jana Weinmannová Ponycentrum Cheb
Z kurzu jsem odjížděla naprosto spokojená. Byly to úžasné dva dny naplněné informacemi a praktickými ukázkami. Skvělé lektorky, které odpověděly na každičkou otázku. Užili jsme si i spoustu legrace při praktických ukázkách. Maximální spokojenost… vřele doporučuji
Lucka
Skvělá příprava materialu online, vstřícná a efektivní praxe, celkově výborný dojem a získání reálné představy o fungování spolku, členů týmu a BOZP
Pavla KubikovaPříbram
Děkuji moc za příjemný a hlavně přínosný kurz. Moc vám všem fandím a držím palečky. Děláte záslužnou a velmi prospěšnou práci, i když někdy málo ceněnou. Jen ale do té doby, kdy ten dotyčný pesimista či někdo z jeho blízkého okolí, třeba potřebuje Vaši pomoc jak hipoterapii tak psychoterapii. Děkuji a přeji jen a jen to nejlepší.
Monika
Kurz vřele doporučuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zajímají o koně nebo možnost jejich využití v alternativní medicíně, hiporehabilitaci. Lidem od koní je díky výborné trenérce poskytnut nový pohled na chování, trénování a charakter těchto skvostných zvířat. Jsem přesvědčená, že i zájemci bez zkušeností s koňmi budou překvapení, kolik práce a úsilí je nutno v hiporehabilitačního koně vkládat. Pro mě osobně kurz posloužil nejen jako další možnost vzdělání, ale také jako jisté uvolnění a strávení příjemného času s cizími lidmi se stejnými zájmy, snad i budoucími kolegy.
Johana DoleželováStudent 4. ročníku zdravotnického lycea, 18 let

Princip a možnosti hiporehabilitace se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Základní informace

Kurz je vytvořen pro zájemce, kteří nemají požadované vzdělání pro samostatnou práci v hiporehabilitaci, ale chtějí se o hiporehabilitaci dozvědět více a případně pomáhat v některém hiporehabilitačním středisku. Odborná praxe je doporučená, ale není povinná a ani není podmínkou pro absolvování kurzu. Teorie je kompletně online, takže studium je možné přizpůsobit svému režimu. Povinná účast je pouze na jednom praktickém víkendu.

Cílem je vybavit zájemce o hiporehabilitaci jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi, které podmiňují výkon činnosti asistenta v tomto oboru.

Otevřen pro zájemce již od věku 16 let.

 

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - teoretická příprava formou e-learningu a prezenční formou praktických ukázek a cvičení
 • a závěrečné kolokvium.

Hodinová dotace

Celkem 32 hodin výuky, z toho:

 • 16 hodin teoretické přípravy – e-learning
 • 16 hodin praktických ukázek a cvičení - 1 praktický víkend

Organizace kurzu - termíny

Asistent v hiporehabilitaci - SDH Eva Otradovcová - květen 2024 - POZOR KURZ NAPLNĚN.

Registrace a zápis do kurzu (odeslání závazné přihlášky a uhrazení kurzovného přes e-shop ČHS) do 31. 3. 2024.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle a bude spuštěn   8. 4. a poběží po dobu 4 týdnů do 5. 5. 2024. Během této doby se můžete přihlašovat do Moodle dle Vašich časových možností.

POZOR KURZ NAPLNĚN. - Navazující teoreticko-praktický blok proběhne v termínu 18. - 19. 5. 2024 (začátek programu je v sobotu od 9:00 a konec je v neděli v 18:00) v SDH Eva Otradovcová DiS. - Jezdecké a terapeutické středisko. Pro úspěšné ukončení kurzu je vyžadována 100% účast. 

Závěrečné kolokvium proběhne v rámci teoreticko-praktického bloku.

 

Asistent v hiporehabilitaci - SPV Ryzáček - září 2024

Registrace a zápis do kurzu (odeslání závazné přihlášky a uhrazení kurzovného přes e-shop ČHS) do 30. 6. 2024.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle a bude spuštěn  15. 7. a poběží po dobu 4 týdnů do 11. 8. 2024. Během této doby se můžete přihlašovat do Moodle dle Vašich časových možností.

Navazující teoreticko-praktický blok proběhne v termínu 14. - 15. 9. 2024 (začátek programu je v sobotu od 9:00 a konec je v neděli v 18:00) v SPV Ryzáček, z.s.. Pro úspěšné ukončení kurzu je vyžadována 100% účast. 

Závěrečné kolokvium proběhne v rámci teoreticko-praktického bloku.

Odborná praxe

Pokud ještě nemáte osobní zkušenost v hiporehabilitaci, doporučujeme absolvovat individuální praxi v některém ze Středisek praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu u každého střediska je zaměření a ceník. 

Absolvování odborné praxe NENÍ podmínkou pro účast a absolvování kurzu.

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm

Doporučejeme získat zkušenosti s prací s koněm pod supervizí zkušeného instruktora/cvičitele jezdectví  v místě svého bydliště.

Absolvování základního jezdeckého výcviku a individuální práce s koněm NENÍ podmínkou pro účast v kurzu.

Zde je doporučený seznam lektorů přirozené komunikace v případě zájmu:

 1. Honza Bláha - https://linefreecollection.cz/cz/kontakt
 2. Václav Bořánek - https://www.horsemanship.cz/kontakty/
 3. Zuzana Prokopová – Ranč Loučka Předklášteří - https://www.rancloucka.cz/
 4. Martina Sluková – Pardubice - Lány na Důlku - https://www.martinaslukova.cz/kontakt/
 5. Oldřich Novák - https://oldanovak.cz/
 6. Marie Dvořáčková – SPV Sdružení SRAZ, z.s., Praha - https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnik/marie-dvorackova
 7. Fred Bednář - https://www.fredbednar.cz/#!/kontakt
 8. Milan Kovář - https://www.facebook.com/MilanKovarHorsemanship/
 9. Kateřina Santarová - facebook.com/kurzysks/
 10. Jindřiška Vladyková – SPV Vladykův dvůr, z.s., Roudné u ČB - http://vladykuvdvur.cz/nas-tym/
 11. Alena Fritscherová – SPV Ryzáček, z.s., Líšnice u Olomouce - http://www.ryzacek.com/
 12. Jitka Bednářová Smíšková - https://jshobit.estranky.cz/clanky/kontakt.html

Obsah přednášek

E-learning

 • Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci.

 • Vztahy mezi koněm a člověkem.

 • Hiporehabilitace – organizace, odborná terminologie. 

 • Dokumentace střediska, klienta/uživatele, koně.

 • Realizační týmy, kompetence jednotlivých pracovníků týmu.

 • BOZP. Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

 • Zásady a postupy první pomoci.

 • Základy práce s koněm ze země, principy, praktické využití.

 • Specifika plemen koní využívaných v HR .

 • Etologie – principy komunikace s koňmi.

 • Příprava koně, postroje, pomůcky.

 • Metodika nasedání, sesedání, jištění v HR.

 • Použití helem.

 • Polohy v HR, jištění.

 • Specifika práce s fyzicky, mentálně, smyslově postiženými, autisty, poruchy učení, poruchy chování. 

 • Zásady komunikace s klientem/uživatelem/rodinným příslušníkem.

Teoreticko-praktický víkend

 • Dokumentace střediska, klienta/uživatele, koně – praktické předvedení.

 • BOZP. Zásady bezpečnosti při práci s koněm – praktické předvedení.

 • Zásady a postupy první pomoci.

 • Základy práce s koněm ze země, principy, praktické cvičení.

 • Specifika plemen koní využívaných v HR - předvedení, popis koní.

 • Etologie – principy komunikace s koňmi. Praktická cvičení.

 • Příprava koně, postroje, pomůcky - praktické ukázky, vlastní praxe.

 • Asistence u nasedání, sesedání, jištění v HR - praktické ukázky, vlastní praxe.

 • Polohy v HR, jištění – praktická cvičení.

 • Specifika práce s fyzicky, mentálně, smyslově postiženými, autisty, poruchy učení, poruchy chování.

 • Způsoby  komunikace s klientem/uživatelem/rodinným příslušníkem.

Výstup

Absolvent získá potvrzení ČHS o účasti na kurzu. Tento kurz neopravňuje absolventa k samostatné praxi v jakémkoliv oboru hiporehabilitace.

 • Cílové vědomosti:
  1. Zná a používá odbornou terminologii v hiporehabilitaci.
  2. Zná složení a kompetence v týmu pro jednotlivé obory HR.
  3. Rozumí dokumentaci klienta/uživatele, střediska i koně.
  4. Respektuje a dodržuje etické zásady poskytování HR.
  5. Zná principy etologie koní a jejich využití při manipulaci s koněm.
  6. Zná zásady organizace práce a pracovních postupů související s chovem zvířat v rámci welfare, BOZP a PO.
  7. Zná zásady poskytování první pomoci.
  8. Orientuje se v popisu morfologických vlastností koní s ohledem na potřeby klienta.
  9. Zná specifika komunikace s osobami se specifickými potřebami, komunikační bariéry.
  10. Zná možnosti a potřeby inkluzivního vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím neformálního vzdělávání s pomocí koní.
 • Cílové dovednosti účastníka kurzu:
  1. Zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při kontaktu se zvířaty, při manipulaci a péči o koně a při aktivitách s nimi.
  2. Umí poskytnut první pomoc.
  3. Zvládá techniky vodění koní u hlavy a vedení na dvou lonžích.
  4. Zná zásady bezpečnosti při nasedání a sesedání klienta/uživatele, umí poskytnout dopomoc.
  5. Zvládá techniky jištění a dopomoci u klientů/uživatelů s rozdílnými diagnozami.
  6. Umí používat pomůcky užívané při hiporehabilitaci u jednotlivých oborů hiporehabilitace.
  7. Zvládá způsoby komunikace s osobami se specifickými potřebami.
  8. Správně rozlišuje terapeutické přístupy a jejich praktickou aplikaci podle potřeb klienta.

Závěrečná zkouška 

Zakončení kurzu bude probíhat formou kolokvia, diskusí na závěr víkendu, při níž vyučující ověří znalosti účastníků, ale i jejich schopnost interagovat s ostatními, což je podstatné pro týmovou práci během realizace hiporehabilitace.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu bude pouze 1 teoreticko-praktický víkend (2 možnosti termínů), a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na víkendu není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 1 roku od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den).

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 4.000,- Kč - Vaše místo je rezervováno až po připsání kurzovného na našem účtu!

 • Cena obsahuje - e-learning a teoreticko-praktický blok, potvrzení o účasti.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práci s koněm a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální členi a pracovníci členského střediska ČHS – 3.700,- Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Kurz se hradí v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci).

Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní Vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti více než 30 dní před kurzem vracíme 100% kurzovného. Při zrušení účasti méně než 30 dní před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 2.000,- Kč (pro členy ČHS - 1.850,- Kč). Zrušení 7 dní a méně znamená storno poplatek 100%. Je však možné za sebe poslat náhradníka.

Postup registrace

Vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte kurzovné v našem eshopu.

Vaše místo je rezervováno až po připsání kurzovného na našem účtu!