Lektoři kurzů ČHS a odborných praxí

registrovaná fyzioterapeutka, specializace Chov koní, vedoucí kurzu HTFE
psychoterapeutka, psycholožka, pedagožka
cvičitelka a vodička koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP
cvičitelka koní pro hiporehabilitaci, komisařka zkoušek koní a pony v hiporehabilitaci
instruktorka HPSP (dříve AVK)
psychoterapeutka, terapeutka HTP (dříve PPK)
instruktorka HPSP (dříve AVK)
instruktorka HPSP (dříve AVK), vodička koní pro hiporehabilitaci
speciální pedagožka, registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii dětí se sluchovým a zrakovým postižením
registrovaná fyzioterapeutka, specializace na terapii DMO a CKP, předsedkyně ČHS, koordinátorka kurzů a vedoucí vzdělávání v Aj
instruktorka HPSP (dříve AVK), metodička
instruktorka HPSP (dříve AVK)
fyzioterapeutka, lektorka kurzů a odborných praxí v Aj
Instruktorka HPSP (dříve AVK) a terapeutka HTP (dříve PPK)
instruktorka HPSP (dříve AVK) a cvičitel koní v hiporehabilitaci
registrovaná ergoterapeutka
pedagožka, zaměření na HPSP (dříve AVK), vedoucí kurzu HPSP