Lektoři kurzů ČHS a odborných praxí

 

Mgr. Hana Bednáříková

Mobil: 724 865 571
Email: fyzio.ryzacek@email.cz

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého – bakalářské studium - obor fyzioterapie
 • Univerzita Palackého – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie
 • V současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz hipoterapie ČHS
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
 • Dynamic Taping
 • Neurac 1
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Shiatsu masáže
 • Vertebroviscerální vztahy a jejich využití

Lektorské zkušenosti:

 • 2016 a 2018 aktivní příspěvek na konferenci ČHS
 • 2018 aktivní příspěvek na konferenci HETI v irsku
 • 2013 - 2019 pravidelné kurzy a workshopy pro studenty FTK
 • 2017 - 2019 pravidelné odborné praxe pro studenty v projektu Erasmus pod UP Olomouc
 • 2018 - 2019 vedení bakalářské a magisterské (diplomové) práce.
 • Konzultace u bakalářských a magisterských prací u studentů oboru fyzioterapie se zaměřením na téma hipoterapie.

Ing. et Bc. Vladimíra "Vanda" Casková

Mobil: 604 244 852
Email: kurzy@hiporehabilitace-cr.com

 • Místopředsedkyně České hiporehabilitační společnosti
 • koordinátorka sekce vzdělávání a hlavní lektorka kurzů ČHS  Vanda Casková
 • cvičitelka jezdectví ČJF, lonžérka
 • cvičitelka jezdectví handicapovaných IPEC
 • národní klasifikátorka handicapu ježdění handicapovaných FEI 
 • předsedkyně a zakladatelka sdružení Epona, z.s.
 • hlavní fyzioterapeutka sdružení Epona, z.s.

Vzdělání:

 • Fakulta tělesné kultury UP Olomouc - fyzioterapeut
 • Mendelova univerzita Brno - Chov koní a agroturistika

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz Manager pro NNO - 2018
 • Workshop „Pohyb koňského hřbetu“ - 2017
 • Kurz Posuzovatel koní - ASCHK_SCHCT - 2016
 • Účast na konferencích ČHS 2014 - 2016 - 2018

Lektorské zkušenosti:

 • Lektorka kurzů hiporehabilitace ČHS 2013 -2018
 • Aktivní účast na konferenci hiporehabilitace 2014 - 2016 - 2018
 • Externí vyučující Mendelu - Speciální zootechnika, Chov koní - volitelný předmět Hiporehabilitace včetně vedení praxe
 • Přednášky hiporehabilitace - ČZA Humpolec
 • Vedení i oponentura diplomových prací Mendelu
 • Program ERASMUS+

PetraPhDr. Petra Černá Rynešová

Mobil: 724710498
Email: p.rynesova@centrum.cz

Vzdělání:

 • FFUK obor jednooborová psychologie

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz LPPJ při Masarykově univerzitě v Brně, 2004

 • Psychoterapeutický výcvik -  Existenciální analýza a logoterapie, 2006-2014

 • 2011 vydání knihy – „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním.“

 • Seminář s Gundulou Hauser – Havlíčkův Brod 2012

 • Účast na mezinárodním projektu – Program celoživotního učení – Leonardo Da Vinci 2012-2014. Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro praxi a vzdělávání v animoterapii. (vznikla vzdělávací brožura a video)

Lektorské zkušenosti:

 • vedení sebezkušenostních workshopů "Co nám říkají koně" - psychoterapie pomocí koní, PN Havlíčkův Brod

 • Vedení vzdělávací části při kurzu ČHS - psychoterapie pomocí koní

 • Lektorská činnost při programu celoživotního učení - Leonardo Da VInci 2012-2014, Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro praxi a vzdělávání v animoterapii.

Alena Fritscherová 

Mobil:  605766154 

Email: ryzacek@email.cz 

 • Cvičitelka koní a jezdců ve středisku Ryzáček, z.s.

 • Zakladatelka střediska Ryzáček, z.s.

Vzdělání: Alenka Keila

 • Střední odborné učiliště zemědělské s maturitou

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Cvičitel jezdectví
 • Cvičitel jezdectví handicapovaných
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Manažerské minimum
 • Vodič koní při hiporehabilitaci
 • Hiporehabilitace – jak připravit koně
 • Hiporehabilitace – fyzioterapie s využitím koně
 • Profesionalita regionálních NNO
 • Řízení projektového cyklu
 • Práce s problémovým dítětem
 • Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:

 • 2013,2014,2016, 2017 workshopy " Výcvik koní pro HR" v Ryzáček, z.s.

 

Mgr. Veronika Hlaváčová

Mobil: 728 266 198        

Email: ve.hlavacova@gmail.com 

 • Hlavní fyzioterapeutka ve středisku Equilibro, z.s.

 • Předsedkyně spolku Equilibro, z.s. 

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta – bakalářský a navazující magistereský obor Fyzioterapie

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Hipoterapie  (ČHS)
 • Vojtova metoda (RL Corpus – Mezinárodní Vojtovská společnost)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové (Rehamil)
 • Jógové terapie v rehabilitaci (Rehamil)
 • Jezdecká licence ČJF

Mgr. Tereza Honců

Mobil: 777 971 907          

Email: tereza.honcu@caballinus.cz  tereza Honců

 • Koordinátorka sekce HTFE (dříve Hipoterapie)
 • Hlavní lektorka kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 
 • Předsedkyně spolku Caballinus, z.s.

Vzdělání:

 • Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Hipoterapie,
 • Vojtova metoda,
 • Aktivní segmentální centrace,
 • Viscerální terapie
 • Terapie Trigger points

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky pro odbornou veřejnost

 • Vedení praxe pro vysokoškolské studenty II. lékařské fakulty UK, zooterapeutického oboru na ČZU a fakulty Zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Hlavní lektorka kurzu Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností

Darja Hrůzková

Mobil: 777 645 535       

Email: dhruzkova@seznam.cz 20190803_185353-1

 • Cvičitelka handicapovaných  ČHS 

 • Vedoucí hiporehabilitace Jezdecký klub Sviadnov, z.s.

 • Instruktor ČJF – všeobecný 

 • Rozhodčí ČJF  - Skoky, Specialista

 • Vzdělávání ČJF - Hlavní komisař ZZVJ

 • Garant ČJF - Kurz rozhodčích

 • Garant - ZZVJ 

 • Rozhodčí - Drezura, Základní, Para

 • Rozhodčí - Spřežení, Základní

 • Rozhodčí - Všestrannost, Základní

Vzdělání:

 • SŠ – zemědělská

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Asistent handicapovaných osob
 • Cvičitel handicapovaných jezdců

Romana Koutníková

Mobil: 777 971 907          

Email: avk.majoranek@seznam.cz Romana Koutníková (1)

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK) ve středisku Majoránek, z.s.
 • Vodič koní v HTFE (dříve Hipoterapii)
 • Předsedkyně spolku Majoránek, z.s.

   

Vzdělání:

 • Střední zemědělská škola – obor chovatel
 • Kurz pracovníka v sociálních službách
 • Probíhající studium psychoterapie

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz aktivit s využitím koní, ČHS 2016
 • Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými osobami, JČU 2007
 • Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě, 2006 - 2013
 • Semináře psychologie a komunikace, 2006 - 2018
 • Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím, 2014
 • Seminář psychoterapie pomocí koní, 2016
 • Workshop "Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta", 2017
 • Kurz "Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení", 2017
 • Kurz " Zvládání problémového chování u lidí s PAS", 2018
 • Kurz " Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením ", 2018
 • Workshop znakové řeči "Povídejme si .... A proč ne rukama!", 2018
 • Konference o autismu „Autismus ze všech stran“, 2019
 • Kurzy přirozené komunikace – Zuzka Prokopová, Lucie Barešová, 2012 - 2017
 • Kurz „Nauč se číst svého koně I + II“ –  Ing.Kateřina Kumble, 2017 - 2019
 • Kurzy z cyklu „ Management pro neziskovky“, 2019

Lektroské zkušenosti:

 • vedení workshopů základů práce s koněm ze země ( ve stylu AVK pro dospělé) 2016 - 2018

Jana Krejčová

Mobil: 724839232      

Email: ryzacek@email.czJana Krejčová

 • Terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Ryzáček, z.s.
 • Předsedkyně spolku Ryzáček, z.s.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra

   

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii 

 • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch  chování se  zaměřením na abúzus návykových látek

 • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS

 • Seminář Arteterapie

 • Seminář Neverbální psychoterapie a komunikace  

 • Seminář Skupinová psychoterapie 

 • Seminář Krizová intervence 

 • Seminář Muzikoterapie

Mgr. Petra Křížová

Mobil: 774 529 779

Email: konicekcb@seznam.cz

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK)

Vzdělání:

 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity ČB, obor: psychorehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby;
 • Masarykova univerzita Brno – akreditovaný instruktor Aktivit s využitím koní.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Individuální rehabilitační plán
 • Vývoj dětské kresby a její diagnostická funkce v jednotlivých věkových období
 • Paravoltiž
 • Školní zahrada – venkovní učebna
 • Seminář „Co se skrývá za bludným kořenem“ a další projekty EVVO vhodné pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
 • Seminář „Proč lidé nechrání přírodu“
 • Workshop Mokré aktivity
 • Fyzioterapie koní, Příprava koní z veterinárního hlediska (MVDr. Dominika Švehlová)
 • Fyzioterapie koní (Ing. Kateřina Kumble)

Lektorské zkušenosti:

 • výuka v kurzu ČHS (AVK), 2015, 2016, 2017
 • vedení praxe (2013 - 2018 průběžně)
 • představení společnosti a AVK na VŠ (v rámci výuky pro studenty v oblasti NNO); 2013, 2014
 • představení společnosti a AVK na schůzce NNO a zastupitelů města, apod.; 2013

Bc. Ida Kubrichtová

Mobil: 776614704

Email: info@hipojupiter.cz

Vzdělání:

 • 2006-2010 VFU, veterinární lékařství, nedokončeno 

 • 2011-2013 ČZU, Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty

 • 2018- souč. UJEP, ergoterapie, kombinovaně

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 2014/2015 kurz AVK pod ČHS

 • 2014 psychiatrické minimum

 • 2015-2018 kurzy Horsemanshipu s Václavem Bořánkem, Oldou Novákem

 • 2017 kurz AAE, Animal Assisted Education, Openuniversiteit

 • 2018-souč výcvik v Rogesrovské psychterapii

Lektorské zkušenosti:

 • 2016-souč. workshopy v Hiporehabilitace Jupiter z.s.

Mgr. Michaela Mašková

Mobil: 737558313

Email: info@jezdectvo.cz

 • Speciální pedagogožka ve středisku JK Šerm

 • Fyzioterapeutka- specializující se na terapii dětí s duálním a kombinovaným postižením

Vzdělání:

 • Fyzioterapie – Praha 1996 

 • Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. Stupně- Vysoká škola dolnoslezská Wroclaw, Polsko 2019

   

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Hipoterapie- ČHS Brno 2001
 • Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených – Brno 2006
 • Základy znakového jazyka – Beroun 2003
 • Specializační kurz pro speciální pedagogy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí/žáků s těžkým zdravotním postižením- Karlova Univerzita 2005
 • Canisterapie 
 • Myšlení a chování lidí s Autismem  - APLA 2014
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením- IPPP 2005
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu – Praha 2009

Lektorské zkušenosti:

 • Lektorka kurzu Hipoterapie

 • Lektorka kurzu Aktivity s využitím koně

 • Lektorka pro společnosti cvičící canisterapeutické psy

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost

 • Aktivní účasti na seminářích a konferencích -  JCU České Budějovice, Mendelova univerzita Brno, Karlova Univerzita Praha, DSW Polsko

Ing. Věra Lantelme-Faisan , DiS.

Mobil: 723 698 750

Email: predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com

 • Předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. od r. 2011

Vzdělání:

 • ČZU Praha - zootechnik

 • MILLS, s.r.o. - diplomovaný fyzioterapeutVera_Lantelme_hipoterapie (3)

  Nyní soukromé fyzioterapeutické zařízení Studnice zdraví v Liberci

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurzy Hipoterapie v ČR a USA
 • Konference, workshopy a kongresy v ČR a Evropě
 • Kraniosakrální terapie
 • Vojtova metoda
 • Synergická reflexní terapie

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na ČZU
 • Kurz Hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností
 • Kurz Hippotherapy course basic a Hippotherapy application for toddlers v anglickém jazyce
 • Program ERASMUS+
 • Kurzy pro rodiče v handlingu kojenců

Mgr. Veronika Piačková

Mobil: 732 789 613

Email: veronika.piackova@seznam.cz

 • Instruktorka (dříve AVK)

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor Ochrana veřejného zdraví
 • Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni
 • Vzdělávací institut Středočeského kraje, vzdělávací program Studium pedagogiky
 • Výcvik mediace

Kurzy, výcviky, semináře:

 • jezdecká licence ČJF

 • cvičitelská licence ČJF

 • odborné semináře v oblasti Aktivit s využitím koní

 • semináře přirozené komunikace s koňmi

 • zvláštní odborná způsobilost – obecná a zvláštní část pro správní činnost ve zdravotnictví

 • kurzy v oblasti zdravotnictví a veřejné správy

Lektorské zkušenosti:

 • od roku 2014 dosud lektorování pro ČHS (přednášky a praktické ukázky pro studenty kurzů ČHS, vedení stáží a praxí pro studenty kurzů ČHS, přednášky pro studenty UPOL, přednášky v rámci programu ERASMUS+)

 • aktivní účast na konferencích a workshopech pořádaných ČHS

Ing. et Mgr. Markéta Píšová, Ph.D. 

Mobil: 731 575 565

Email: maky.m@seznam.cz

Vzdělání:

 • Mendelova univerzita v Brně – magisterské studium zaměřené na chov koní 

 • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální/doktorské studium Speciální zootechnika

 • Masarykova univerzita v Brně – magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz AVK (ČHS)

 • Kurzy André Bourlet Slavkov, Zuzana Prokopová, Jeff Sanders,…

 • Kurz práce s problémovými dětmi

 • Certifikovaný kurz NIDV (pedagogika)

 • Canisterapeutický kurz

 • Několikanásobný účastník Judging Conference The welsh pony and cob society

 • Účastník International conferences  a workshop The welsh pony and cob society

Lektorské zkušenosti:

 • 2018 Kurz AVK lektor

 • 2019 Kurz AVK – lektor

 • Externí vyučující  Mendelovy univerzity – Chov koní, Systémy využití koní

 • 2009 – 2013 vyučující Mendelovy univerzity – Chov koní, Systémy využití koní, Jezdectví a vozatajství

 • Aktivní účast na konferencích České hiporehabilitační společnosti

 • 2019 – Využití koní u dětí s poruchami chování, poruchami učení, ohroženými

Bc. Anna Radová

Mobil: : 774844665
Email: anna.radova@caballinus.cz

Vzdělání:

 • VŠ – 2.LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz hipoterapie (ČHS)

 • Synergická reflexní terapie

 • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu

 • Konference a semináře v ČR

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky a praktické ukázky hipoterapie pro studenty Fyzioterapie 

 • Vedení praktických částí kurzů pod ČHS v češtině a angličtině(Hipoterapie, Hippotherapy basic, Hippotherapy for toddlers) 

 • Vedení odborných praxí v hipoterapii pro studenty fyzioterapie a stážisty ze zahraničí

 • únor 2018 - 12. konference o hiporehabilitaci - aktivní účast

Ing. Markéta Schestauberová

 Mobil: 723035632

Email: vladykuv.dvur@gmail.comMarkéta Schestauberová

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK) ve středisku Vladykův dvůr, z. s.

 • Cvičitelka koní ve středisku Vladykův dvůr, z. s. 

Vzdělání:

 • Střední odborná škola veterinární, obor Veterinární technik
 • Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta
 • Jihočeská univerzita, pedagogické fakulta - pedagogické minimum

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz AVK pod ČHS
 • Canisterapeutický kurz
 • Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň ,,A“
 • semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“
 • kurz Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:

 • 2013 - Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK - lektor

 • 2015 - Kurz AVK ČHS - lektor

 • 2015 - Koně na Islandu - přednášející

 • 2016 - 11. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

 • 2016 - Kurz AVK ČHS - lektor

 • 2017 - Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi - lektor, pořadatel

Ivana Strouhalová DiS.

 Mobil: 608567069

Email: hipoterapie.majoranek@seznam.czfoto

Vzdělání: 

 • VZŠ Příbram, obor Diplomovaný fyzioterapeut  2005

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz Hiporehabilitace, NCO NZO Brno, 2010
 • Kurz Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku, Olomouc 2010
 • Kurz Synergická reflexní terapie, Praha 2013
 • Kurz Neurofyziologické pojetí tapingu, Brno 2018
 • Skolióza, České Budějovice 2006
 • Bolesti ramenního pletence v praxi, Písek 2006
 • Postupy používané při stabilizaci páteře, České Budějovice 2006
 • Rehabilitační metoda SM systému, České Budějovice 2006
 • Neúrazové bolesti kolenního kloubu, České Budějovice 2007
 • Reflexní lokomoce u CKP a DMO, Praha 2007
 • Nové metodiky v práci fyzioterapeuta, 2007
 • Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti sociální péče, Praha 2007
 • Reflexní lokomoce a CKP, Praha 2008
 • Seminář Vojtovy metody, České Budějovice 2008
 • Hiporehabilitace – co kůň nabízí a jak to využít, Vyškov 2008
 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění v oblasti LS páteře, 2009
 • Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením, 2010

Lektorské zkušenosti: 

 • vedení praxe studentek Zdravotnického lycea v roce 2018

Bc. Monika Šťastná Kohoutová DiS.

 Mobil: 734 408 880

Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.czDSC_0040

 • Vedoucí hiporehabilitace ve středisku Sraz - Společně za radostí a zdravím, z. s.   

 • Registrovaná ergoterapeutka u MZ ČR, členka České asociace ergoterapeutů

 • Specialistka pro hiporehabilitaci a ranou péči pod Českou hiporehabilitační společností (ČHS)

 • Členka pracovní skupiny pro hipoterapii pod ČHS

 • Členka týmu Erasmus ČHS 2019/2020 (vzdělávání zahraničních pracovníků)

 • lektorka kurzu Ergoterapie

 • Lektorka kurzu Hipoterapie pro ČHS

Vzdělání:

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Ergoterapie – zakončené státnicovou zkouškou a titulem Bc.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 2003 „Rozhovor - nástroj pomoci“, SPAS, Praha
 • 2004 „Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem“, Fokus, Praha
 • 2008 „Využití trojrozměrného pohybu v rámci rehabilitace ramenního pletence“, 1. LF UK, Praha
 • 2008 „Systematická práce s rodinou“, SPAS, Praha
 • 2010 „První pomoc u dětí“, Český červený kříž, Praha
 • 2010 „Komunikační dovednosti s rodinou“, CSSP, Praha
 • 2011 „Hipoterapie se zaměřením na děti a mládež“, Sdružení Piafa, Vyškov
 • 2012 „I. kurz cvičení SM systém – úvodní“, Smíšek – Rehabilitace a regeneracepáteře, Praha
 • 2012 „Kineziotaping I.“, EduSpa College, Praha
 • 2014 workshop ČHS „Focus klient“, ČHS, Pardubice
 • 2016 workshop ČHS „Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii“, ČHS, Ryzáček, Mohelnice
 • 2017 Kurz rané péče, ČHS, Praha (specializace v oboru hiporehabilitace)
 • 2017 workshop ČHS „Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta“, ČHS, Praha-
 • 2009 „Jak se koně učí – přirozené možnosti učení koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2009 „Biologie chování koní pro pracovníky v hiporehabilitaci“, ČHS, Praha
 • 2009/2010 „Hiporehabilitace“ – akreditovaný kurz, NCO NZO, Brno
 • 2010 „Zaříkávači koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2010 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2011 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2012 „Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK“, JK Vladykův dvůr, Roudné u ČB
 • 2013 „Mýty a fakta o koňském zaříkávání – Natural horsemanship v kontextu vědy o výcviku zvířat“, Gabby Harris, Toulcův dvůr
 • 2014 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha

Lektorské zkušenosti:

 • 2015, 2016, 2017, 2018 - lektorování pro ČHS; od roku 2013 vedení DP, vedení stáží a praxí na Toulcově dvoře
 • celostátní ergoterapeutická konference – rok 2004, 2005 (aktivní účast), 2006, 2007, 2010 (aktivní účast)
 • odborná konference „Kineziologie 2008“, Praha (aktivní účast)
 • Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny – rok 2008, Luhačovice (aktivní účast)
 • 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine – rok 2008, Slovenia (aktivní účast)

Mgr. Jindra Vladyková

 Mobil: 777 068 872

Email: avk@hiporehabilitace-cr.comJindra Vladyková

 • Koordinátorka sekce HPSP (dříve AVK)

 • Odborná garantka kurzů HPSP ČHS

 • Instruktorka HPSP ve středisku Vladykův dvůr, z. s.

Vzdělání:

 • Jihočeská univerzita - pedagogická fakulta 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na MU v Brně
 • Odborný seminář Aktivity s využitím koní
 • Semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • Seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • Seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Lektorské zkušenosti:

 • 2013 - Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK - lektor

 • 2014 - 10. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

 • 2015 - Přednáška "Aktivity s využitím koní", ČZU - lektor

 • 2015 - Kurz AVK ČHS - lektor

 • 2015 - Den koní, aneb "když kůň dává křídla" - lektor

 • 2016 - 11. Konference o hiporehabilitaci - přednášející

 • 2016 - Kurz AVK ČHS - lektor

 • 2016 - Přednáška "Aktivit s využitím koní v pedagogické oblasti", TUL - lektor

 • 2016 - Přednáška "Výcvik koní pro AVK", ČZU - lektor

 • 2017 - Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi - lektor, pořadatel

 • 2017/18 - Kurz AVK ČHS - lektor

 • 2018 - 12. Konference o hiporehabilitaci - přednášející