Bc. Monika Šťastná Kohoutová, DiS. 

Mobil: 734 408 880

Email: predsedkyne@hiporehabilitace-cr.comDSC_0040

 • Předsedkyně ČHS (2021-dosud)
 • Vedoucí kurzu HTFE
 • Vedoucí hiporehabilitace ve středisku Sdružení Sraz - Společně za radostí a zdravím, z. s.   

 • Registrovaná ergoterapeutka u MZ ČR, členka České asociace ergoterapeutů

 • Specialistka pro hiporehabilitaci a ranou péči pod Českou hiporehabilitační společností (ČHS)

 • Členka pracovní skupiny pro hipoterapii pod ČHS

 • Členka týmu Erasmus ČHS 2019/2020 (vzdělávání zahraničních pracovníků)

 • lektorka kurzu Ergoterapie

 • Lektorka kurzu Hipoterapie pro ČHS

Vzdělání:

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Ergoterapie – zakončené státnicovou zkouškou a titulem Bc.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 2003 „Rozhovor - nástroj pomoci“, SPAS, Praha
 • 2004 „Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem“, Fokus, Praha
 • 2008 „Využití trojrozměrného pohybu v rámci rehabilitace ramenního pletence“, 1. LF UK, Praha
 • 2008 „Systematická práce s rodinou“, SPAS, Praha
 • 2010 „První pomoc u dětí“, Český červený kříž, Praha
 • 2010 „Komunikační dovednosti s rodinou“, CSSP, Praha
 • 2011 „Hipoterapie se zaměřením na děti a mládež“, Sdružení Piafa, Vyškov
 • 2012 „I. kurz cvičení SM systém – úvodní“, Smíšek – Rehabilitace a regeneracepáteře, Praha
 • 2012 „Kineziotaping I.“, EduSpa College, Praha
 • 2014 workshop ČHS „Focus klient“, ČHS, Pardubice
 • 2016 workshop ČHS „Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii“, ČHS, Ryzáček, Mohelnice
 • 2017 Kurz rané péče, ČHS, Praha (specializace v oboru hiporehabilitace)
 • 2017 workshop ČHS „Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta“, ČHS, Praha-
 • 2009 „Jak se koně učí – přirozené možnosti učení koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2009 „Biologie chování koní pro pracovníky v hiporehabilitaci“, ČHS, Praha
 • 2009/2010 „Hiporehabilitace“ – akreditovaný kurz, NCO NZO, Brno
 • 2010 „Zaříkávači koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2010 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2011 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2012 „Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK“, JK Vladykův dvůr, Roudné u ČB
 • 2013 „Mýty a fakta o koňském zaříkávání – Natural horsemanship v kontextu vědy o výcviku zvířat“, Gabby Harris, Toulcův dvůr
 • 2014 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha

Lektorské zkušenosti:

 • 2015, 2016, 2017, 2018 - lektorování pro ČHS; od roku 2013 vedení DP, vedení stáží a praxí na Toulcově dvoře
 • celostátní ergoterapeutická konference – rok 2004, 2005 (aktivní účast), 2006, 2007, 2010 (aktivní účast)
 • odborná konference „Kineziologie 2008“, Praha (aktivní účast)
 • Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny – rok 2008, Luhačovice (aktivní účast)
 • 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine – rok 2008, Slovenia (aktivní účast)