Nabídka kurzů

Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska atd.

Kurz Hipoterapie
ve fyzioterapii a ergoterapii

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, případně lékaře s atestací FBLR (fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace).

Kurz Hipoterapie
v psychiatrii a psychologii

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem.

Kurz Hiporehabilitace
v kontaktní terapii

Kurz je vytvořen pro zájemce, kteří nemají požadované vzdělání pro samostatnou práci v hiporehabilitaci, ale chtějí se svým koněm docházet do zařízení typu domovy pro seniory, dětské domovy apod. a poskytovat tzv. kontaktní terapii.

Kurz Hiporehabilitace
v pedagogické a sociální praxi

Kurz je určen pro zájemce se vzděláním v pedagogické nebo sociální sféře. 

Kurz Asistent v hiporehabilitaci

Kurz je určen pro zájemce o hiporehabilitaci, kteří chtějí pomáhat v hiporehabilitačních střediscích.