Kurz Hiporehabilitace

v pedagogické a sociální praxi (HPSP) 

2024 -

Kurz již naplněn. Opět až v roce 2025

Princip a možnosti metody HPSP se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu HPSP 

Ukončené vzdělání v oborech: 

 • pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo
 • sociální pracovník/pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
 • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem nebo
 • VŠ vzdělání + doplňující pedagogické studium (rekvalifikační pedagogické a sociologické kurzy akreditované MŠMT nebo MPSV - min. 80 hodin) nebo
 • úplné střední všeobecné vzdělání/úplné střední odborné vzdělání s maturitou/úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou + doplňující pedagogické studium (rekvalifikační pedagogické a sociologické kurzy akreditované MŠMT nebo MPSV - min. 80 hodin).

Vzdělání se dokládá nahráním prostou elektronické kopie dokumentu do přihlášky (včetně osvědčení z kurzu/oprávnění k výkonu čeho…, tj. dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení nebo dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - dálkové studium formou e-learningu, a tři prezenční teoreticko-praktické bloky (3 víkendy) - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro hiporehabilitaci a Aplikovaná HPSP; 
 • odborná praxe ve Střediscích praktické výuky ČHS;
 • základní jezdecký výcvik pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF a individuální práce s koněm pod supervizí doporučeného lektora přirozené komunikace;
 • a závěrečná zkouška.

Hodinová dotace

Celkem 220 hodin, z toho:

 • Teoretická část ve formě e-learningu a tří teoreticko-praktických bloků  (TPB) – 110 h - zajišťuje organizátor
 • Všeobecná a odborné praxe - 80h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:
  • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF - pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky. 
  • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Organizace kurzu - termíny

Registrace (odeslání závazné přihlášky a uhrazení administračního poplatku 1000,- Kč přes eshop) do 15. 1. 2024.

Zápis do kurzu (uhrazení 1. částky kurzovného na základě vystavené faktury od ČHS) prodlouženo do 22. 1. 2024.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle. Pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 1. 2. 2024 a poběží po dobu 4 týdnů. E-learningový program pro modul Aplikovaná HPSP bude zahájen 20. 5. 2024 (5 týdnů).

TPB proběhnou vždy od pátku (od 14h) do neděle (konec max. v 16h). Praktické víkendy jsou povinné a účast na nich je podmínkou pro splnění zkoušky.

 1. Teoreticko-praktický blok (TPB) 26. - 28. 4. 2024 se uskuteční v centru Ryzáček, z. s., ve kterém se budeme věnovat především provozním záležitostem, přípravě koní a základním znalostem ohledně koní.
 2. Teoreticko-praktický blok (TPB) 21. - 23. 6. 2024 bude organizován na Vladykově dvoře, z. s. - zde se zaměříme na přirozenou komunikaci s koňmi (na práci s koněm ze země na etologickém principu) a její využití v praxi HPSP a dále na pedagogiku volného času.
 3. Teoreticko-praktický blok (TPB) 30. 8. - 1. 9. 2024 se uskuteční v Jezdeckém klubu Briliant Petrovice a zaměří se především na hiporehabilitaci jako sociální službu a na přímou práci s jednotlivými postiženími – např. autismus, mentální postižení, ADHD, smyslová postižení, poruchy chování, učení, kombinované vady apod.

Součástí vzdělávacího programu je absolvování 80 hodin odborné praxe ve Střediscích praktické výuky a individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora - praxe a individuální práce s koněm není součástí ceny za kurz. Termíny si účastník domlouvá individuálně.

Termíny odevzdání samostatných prací: 1. samostatná práce (do 30. 3.), 2. samostatná práce (do 7. 7.),  kazuistika a projekt virtuální centrum (do 8. 9.), video drezurní úlohy (do 17. 9.).

Termíny online testů na Moodle: 1. kontrolní test (k vyplnění od 13. do 19. 5.), 2. kontrolní test (k vyplnění od 5. do 18. 8.), závěrečný test (k vyplnění od 29. do 30. 9.). 

Závěrečná zkouška proběhne 18. – 20. 10. 2024 ve Vladykově dvoře. Zkouška vždy probíhá jeden celý den.

Povinná všeobecná a odborná praxe

Všeobecná praxe - 40 hodin

 • Cílem je seznámení s provozem hiporehabilitace - s chodem střediska, financováním, provozní dokumentací a potřebnou administrativou, s pracovními rozvrhy, s prací koní včetně jejich vytížení, jejich přípravou a s dalšími aktivitami střediska HR.
 • Doporučujeme praxe absolvovat ve střediscích s jiným zaměřením než HPSP pro rozšíření obzorů a zkušeností.
 • Zahájení praxí po otevření 1. bloku e-learningu.

Odborná/aplikovaná praxe HPSP - 40 hodin

 • Cílem je práce s uživatelem - přímá asistence instruktorovi, zaměření se na podstatu HPSP.
 • Probíhá ve středisku SPV, specializovaném na HPSP.

Upozornění:

 • Praxe není možno vykonávat v "domácím" středisku, kde již pracujete nebo pomáháte. Cílem je, aby účastník kurzu navštívil co nejvíce provozovatelů a získal různorodé zkušenosti.
 • Praxe probíhají ve Střediscích praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu je u každého střediska zaměření a ceník. Cena za praxe není součástí kurzu, účastník ji hradí zvlášť.
 • Termíny praxe si můžete domlouvat již po zápisu do kurzu, abyste si vyjednali středisko a datum konání dle svého výběru a zájmu. SPV jsou dost vytížená.

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (nutné potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:

 • 15 hodin jezdecké výuky pod vedením cvičitele jezdectví ČJF (pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky). Pokud potřebujete konzultaci/jezdecký trénink pro složení drezurní úlohy, můžete kontaktovat licencovanou cvičitelku ČHS Amálii Maškovou na emailu jezdeckyporadce@hiporehabilitace-cr.com.
 • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Doporučený seznam lektorů přirozené komunikace pro kurzy ČHS - pokud váš lektor není na seznamu, kontaktujte nás na koordinator@hiporehabilitace-cr.com.

 1. Honza Bláha - https://linefreecollection.cz/cz/kontakt
 2. Václav Bořánek - https://www.horsemanship.cz/kontakty/
 3. Zuzana Prokopová – Ranč Loučka Předklášteří - https://www.rancloucka.cz/
 4. Martina Sluková – Pardubice - Lány na Důlku - https://www.martinaslukova.cz/kontakt/
 5. Marie Dvořáčková – SPV Sdružení SRAZ, z.s., Praha - https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnik/marie-dvorackova
 6. Kateřina Santarová - facebook.com/kurzysks/
 7. Jindřiška Vladyková – SPV Vladykův dvůr, z.s., Roudné u ČB - http://vladykuvdvur.cz/nas-tym/
 8. Alena Fritscherová – Vyšehorky u Mohelnice, výcvik koní, tel. 733 377 206
 9. Jitka Bednářová Smíšková - https://jshobit.estranky.cz/clanky/kontakt.html

Obsah přednášek

Obecná hiporehabilitace a hipologie

 • Základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie.
 • Historie a vývoj hiporehabilitace.
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci.
 • Rozdělení hiporehabilitace.
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace a zásady bezpečnosti.
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace.
 • Hlediska výběru a hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta.
 • Hřbet koně jako balanční plocha, biomechanika pohybu koně.
 • Etologie koně ve vztahu k chování a jednání klienta.
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo.
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

Aplikované postupy HPSP

 • Principy etologie koní v rámci práce s koněm.
 • Metodika výchovy a výcviku koní pro HPSP.
 • Výběr vhodného koně vzhledem k uživateli a cílům HPSP.
 • Metodika práce s koněm ze země a ze sedla.
 • Cíle HPSP, cílové skupiny, kontraindikace, dokumentace, plány.
 • Vhodné způsoby komunikace pro různé druhy postižení a specifické poruchy chování.
 • Etické principy, standardy kvality HPSP.
 • Pedagogika volného času, zážitková a prožitková pedagogika.
 • Sociální práce.
 • Sociální pedagogika.
 • Speciálně-pedagogická diagnostika.

Výstup

Absolvent kurzu získá osvědčení od ČHS a odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu HPSP.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k HPSP.
 • Určit postup jednotky HPSP tak, aby intervence byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného uživatele, délku jednotky, stanovení požadovaného postupu práce.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým během HPSP, korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli a asistentovi koně během jednotky tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v HPSP.

Závěrečná zkouška 

Podmínky účasti

 • Splnění požadované všeobecné a odborné praxe v SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání 2 samostatných prací.
 • Absolvování 2 kontrolních testů na konci e-learningových bloků.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky uživatele v HPSP v rozsahu 6-10 stran.
 • Odevzdání projektu virtuální centrum.
 • Úspěšné složení drezurní úlohy - na základě videonahrávky.
 • 100% účast na 3 teoreticko-praktických víkendech.
 • Úspěšné složení závěrečného online testu. 

Průběh závěrečné zkoušky

 • Praktická část představuje:
  1. potvrzení dovedností při manipulaci s koněm při péči o něj, při práci ze země (trail na ruce v kroku a klusu, přistavení koně k rampě),
  2. předvedení ukázkové lekce HPSP se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá:
  1. z ústní obhajoby kazuistiky a projektu virtuální centrum,
  2. z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu budou pouze 3 teoreticko-praktické bloky, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na TPB není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 2 let od zahájení. Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Přerušení je akceptováno pouze formou oficiální žádosti o přerušení kurzu zaslaného se skenem vyplněného a podepsaného studijního průkazu. 

Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). 

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 19.500,- Kč 

(pro účastníky ze Slovenska je cena 780 euro - platba na euroúčet 2201470884/2010)

 • Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktické bloky a závěrečnou zkoušku.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práci s koněm a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 18.000,- Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Při registraci přihlášky se hradí nevratná záloha 1.000,- Kč (v případě neotevření kurzu se vrací) v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci).

Platba kurzovného se poté hradí na základě vystavené faktury od ČHS ve dvou splátkách.

Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní Vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 9.250,- Kč.

Postup registrace

Do kurzu budete plně registrováni až po připsání částky za 1. splátku kurzu na náš účet. Počet míst v kurzu je limitovaný, proto s registrací a platbou neotálejte.

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, nejdéle do 15. 1. 2024.
 2. Vystavte si fakturu v našem e-shopu a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem s odesláním přihlášky. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci.
 3. ČHS Vám poté vystaví fakturu na 1. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti.
 4. NOVINKA - 30. 1. 2024 (pozor - změna - 31. 1. 2024) proběhne zoom setkání všech účastníků s vedoucí kurzu a koordinátorkou kurzu, kde se dozvíte veškeré informace.
 5. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 1. bloku e-learningu na Vámi uvedený email v přihlášce - uvádějte v přihlášce svů osobní email, nikoli organizace!
 6. V březnu 2024 Vám ČHS pošle fakturu na 2. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti.
 7. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 2. bloku e-learningu.