Mgr. Hana Bundilová, Ph.D.

fyzioterapeutka

Mobil: 724 865 571
Email: fyzio.ryzacek@email.cz

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého – bakalářské studium - obor fyzioterapie
 • Univerzita Palackého – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie
 • V současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz hipoterapie ČHS
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
 • Dynamic Taping
 • Neurac 1
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Shiatsu masáže
 • Vertebroviscerální vztahy a jejich využití

Lektorské zkušenosti:

 • 2016 a 2018 aktivní příspěvek na konferenci ČHS
 • 2018 aktivní příspěvek na konferenci HETI v irsku
 • 2013 - 2019 pravidelné kurzy a workshopy pro studenty FTK
 • 2017 - 2019 pravidelné odborné praxe pro studenty v projektu Erasmus pod UP Olomouc
 • 2018 - 2019 vedení bakalářské a magisterské (diplomové) práce.
 • Konzultace u bakalářských a magisterských prací u studentů oboru fyzioterapie se zaměřením na téma hipoterapie.