Ing. et Mgr. Markéta Píšová, Ph.D. 

Mobil: 731 575 565

Email: maky.m@seznam.cz

Vzdělání:

 • Mendelova univerzita v Brně – magisterské studium zaměřené na chov koní 

 • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální/doktorské studium Speciální zootechnika

 • Masarykova univerzita v Brně – magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz AVK (ČHS)

 • Kurzy André Bourlet Slavkov, Zuzana Prokopová, Jeff Sanders,…

 • Kurz práce s problémovými dětmi

 • Certifikovaný kurz NIDV (pedagogika)

 • Canisterapeutický kurz

 • Několikanásobný účastník Judging Conference The welsh pony and cob society

 • Účastník International conferences  a workshop The welsh pony and cob society

Lektorské zkušenosti:

 • 2018 Kurz AVK lektor

 • 2019 Kurz AVK – lektor

 • Externí vyučující  Mendelovy univerzity – Chov koní, Systémy využití koní

 • 2009 – 2013 vyučující Mendelovy univerzity – Chov koní, Systémy využití koní, Jezdectví a vozatajství

 • Aktivní účast na konferencích České hiporehabilitační společnosti

 • 2019 – Využití koní u dětí s poruchami chování, poruchami učení, ohroženými