Mgr. Michaela Mašková

Mobil: 737 558 313

Email: hpsp@hiporehabilitace-cr.com

 • Koordinátorka sekce HPSP (dříve AVK)
 • Vedoucí kurzu HPSP
 • Speciální pedagožka ve středisku JK Šerm

 • Fyzioterapeutka- specializující se na terapii dětí s duálním a kombinovaným postižením

Vzdělání:

 • Fyzioterapie – Praha 1996 

 • Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. Stupně- Vysoká škola dolnoslezská Wroclaw, Polsko 2019

   

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Hipoterapie- ČHS Brno 2001
 • Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených – Brno 2006
 • Základy znakového jazyka – Beroun 2003
 • Specializační kurz pro speciální pedagogy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí/žáků s těžkým zdravotním postižením- Karlova Univerzita 2005
 • Canisterapie 
 • Myšlení a chování lidí s Autismem  - APLA 2014
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením- IPPP 2005
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu – Praha 2009

Lektorské zkušenosti:

 • Lektorka kurzu Hipoterapie

 • Lektorka kurzu Aktivity s využitím koně

 • Lektorka pro společnosti cvičící canisterapeutické psy

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost

 • Aktivní účasti na seminářích a konferencích -  JCU České Budějovice, Mendelova univerzita Brno, Karlova Univerzita Praha, DSW Polsko