Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. - Praha

Sdružení SRAZ - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Přípravu koní pro hiporehabilitaci a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE).

Členské číslo ČHS - 9022

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová – ergoterapeutka
Ing. Marie Dvořáčková - příprava koní

Adresa provozovny: SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
Sídlo, kontaktní adresa: SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
IČ: 62697617
Telefon: 739 562 258, 734 408 880 
Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz
Web: www.toulcuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 120 klientů ročně, děti a dospělí, váhový limit 70 kg - převážně neurologické a ortopedické indikace a jiné

Ústavní i ambulantní klientela 
Tábory a další aktivity