Jitka Bednářová Smíšková - Jihomoravský kraj

Jitka Bednářová Smíšková - Středisko praktické výuky pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - (HPSP), paradrezuru a přípravu koní pro hiporehabilitaci. Středisko doporučené hiporehabilitace.

Členské číslo ČHS - 9073

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Mgr. Jitka Bednářová Smíšková – instruktorka HPSP a paradrezury, příprava koní pro HR

Adresa provozovny: Za Kovárnou 25, 664 83 Domašov
Sídlo, kontaktní adresa: Za Kovárnou 25, 664 83 Domašov
IČ: 12154288
Telefon: 773 618 635
Email: bednarova.jitka@gmail.com
Web: www.hiporehabilitace-domasov.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 9

Klientela: Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí,Senioři (65 let a více)
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Jiné úrazy,                             Amputace, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění,                   dětská paliativní péče
Forma: ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce), krátkodobě (týdny)
Další aktivity: paravoltiž, canisterapie, arteterapie, felinoterapie, kurzy pro veřejnost, hobby závody