Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - Kraj Vysočina

Zookoutek Jihlava - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace  pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP a Přípravu koní pro hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9019

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar – instruktoři HPSP (dříve AVK)
Anna Vacková, Andrea Vejmělková, Miroslava Bártová - příprava koní

 

Adresa provozovny: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
Sídlo, kontaktní adresa: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
IČ: 00600601
Telefon: sekretariát 567 552 123, zookoutek 567 552 299
Email: zookoutek@pnj.cz
Web:  www.pnj.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: více jak 150 klientů ročně, Dospívající (15-18 let), Dospělí, Senioři (65 let a více)

Zaměření: Neurologie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Úrazy hlavy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Senzorická onemocnění

Forma: Ústavní klientela, Ambulantní klientela, ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní týdny, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce), krátkodobě (týdny), převážně ústavní

Další aktivity: arteterapie, muzikoterapie na geronto oddělení