Online refresh pro absolventy kurzů

Dotazy ke kurzu posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Absolventům kurzů ČHS nabízíme možnost si osvěžit a doplnit znalosti ve svém oboru formou připojení se ke kurzům Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii.

Absolvent opakovacího kurzu obdrží certifikát ČHS.

Tématické bloky:

Vstup do e-learnigu je umožněn kdykoli po úhradě kurzovného

  • Obecná hiporehabilitace a hipologie
  • Aplikovaná HTFE
  • Aplikované postupy v HPSP
  • Aplikované postupy v HTP

Účast na teoreticko-praktickém víkendu - pouze ve vypsaných termínech, viz informace k jednotlivím kurzům - HPSPHTFE a HTP. Nutno domluvit termín na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Platební podmínky:

  • e-elearning Obecná hiporehabilitace a hipologie - 1500,-Kč (nečlen 1800,-Kč)
  • e-elearning Aplikovaná HTFE - 1500,-Kč (nečlen 1800,-Kč)
  • e-elearning Aplikované postupy v HPSP - 1500,-Kč (nečlen 1800,-Kč)
  • e-elearning Aplikované postupy v HTP - 1500,-Kč (nečlen 1800,-Kč)
  • teoreticko-praktický víkend - 2500,-Kč (nečlen 3000,-Kč) 

Do kurzu je možné nastoupit a látku studovat dle možností studenta, proto je účastnický poplatek nevratný. 

V případě teoreticko-praktického víkendu je možné zrušit účast nejpozději 14 dní před konáním akce (písemně na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com), poté je storno poplatek 100%. Kurzovné se hradí po domluveném termínu na základě faktury vystavené od ČHS.

Postup registrace:

Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku.
Vystavte si fakturu v našem e-shopu a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem s odesláním přihlášky. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci.

Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do e-learningu na Vámi uvedený email ve faktuře! 

Přístup do kurzu je k dispozici 365 od zápisu.