EPONA, z.s. - Jihomoravský kraj

EPONA - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace  pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE, Paravoltiž a Přípravu koní pro hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9005

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Ing. et Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka, příprava koní pro HR
Mgr. Jana Sklenaříková, PhD. - instruktorka paravoltiže 

 

Adresa provozovny: Hostěnice 188, Mokrá 664 04
Sídlo, kontaktní adresa: Bratislavská 21, 602 00 Brno
IČ: 69707332
Telefon: 469 648526, 728 163704
Email: epona@hipoterapie.cz
Web:  www.hipoterapie.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.
Letní tábor.