Aktuální informace ke konferenci

Konference se uskuteční dne 25. 11. 2023 od 9:30 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

Hlavní tématické okruhy konference zahrnují: Nové trendy v hiporehabilitaci, Hiporehabilitační střediska v praxi, Příprava a výcvik hiporehabilitačního koně, Novinky v oblasti welfare koní a další. 

Program ke stažení zde

Soubor abstraktů ke stažení zde.

Pozvánka:

Informace pro přednášející:

K aktivní účasti se můžete přihlásit formou přednášky či posteru. V případě kolektivního příspěvku platí vstup zdarma včetně obědu pouze pro jednoho z autorů. Děkujeme za pochopení.

Přihláška k aktivní účasti (přednáška nebo poster) na konferenci je k dispozici zde.

Termín pro registraci a zaslání příspěvku s abstraktem je 15. 06. 2023. - prodlouženo do 31. 7. 2023

Abstrakt s anotací o délce max. 10 řádků/poster s popisem zašlete na adresu konference-2023@hiporehabilitace-cr.com v termínu do 15. 06. 2023 (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI“). Nezapomeňte vyplnit výše uvedenou přihlášku.

Pokyny pro autory k sepsání abstraktu/příspěvku naleznete zde.

Poster - prostřednictvím posteru můžete prezentovat vaši organizaci, aktivity, studie, výzkumy.
Velikost posteru: A1. Orientace posteru: na výšku. Popis k posteru: maximálně 500 slov v češtině.

O akceptaci příspěvku/posteru budete informováni na Vámi uvedenou emailovou adresu do 30. 06. 2023. - prodlouženo do 31. 7. 2023

Diskuse bude probíhat v rámci následujících témat:

Nové trendy v hiporehabilitaci
Hiporehabilitační kůň
Provoz hiporehabilitace
Welfare
Varia
Příspěvky dle výše uvedených témat je nutno koncipovat v rovině klinické praxe, teorie, vědy a výzkumu. Nedílnou součástí budou kazuistiky s příklady dobré praxe.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s přiděleným ISBN v elektronické verzi. 

PLATBA ZDE

Informace o platbě:

Platba do 31. 7. 2023                        900 Kč/30 euro člen ČHS            1200 Kč/40 euro nečlen ČHS     

Platba do 30. 9. 2023                        1200 Kč/40 euro člen ČHS          1500 Kč/50 euro nečlen ČHS     

Platba do 15. 11. 2023                     1500 Kč/50 euro člen ČHS           1800 Kč/60 euro nečlen ČHS     

Platba na místě 25. 11. 2023          1800 Kč/60 euro člen ČHS           2100 Kč/70 euro nečlen ČHS

Raut 24. 11. 2023 - cena rautu je pro členy ČHS 400 Kč, pro nečleny 500 Kč.

Strono poplatky:

Více než 60 dní před akcí – 0 % (účastník dostane poplatek v plné výši zpět)
Méně než 60 dní před akcí – 50 % (účastník dostane 50 % poplatku zpět)
Méně než 30 dní před akcí – 100 % (účastník nedostane poplatek zpět), akce se může účastnit náhradník (v případě nahlášení změny jména účastníka emailem)
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na odborný program, občerstvení - 2x coffee break v ceně, náklady na vydání sborníku a náklady na organizační zajištění konference. 

 

Oběd individuálně – dle nabídky menzy Mendelu - cena 200 Kč - klasik/veget/bezlepkový.

Poplatek za registraci nezahrnuje ubytování.