Aktuální informace ke konferenci

Konference se uskuteční dne 25. 11. 2023 od 9:30 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

Hlavní tématické okruhy konference zahrnují: Nové trendy v hiporehabilitaci, Hiporehabilitační střediska v praxi, Příprava a výcvik hiporehabilitačního koně, Novinky v oblasti welfare koní a další. 

Pozvánka:

14. konference o hiporehabilitaci se blíží a tak zasíláme finální informace. 

Společenský večer v pátek 24. 11. 2023

 - Pouze pro přihlášené zájemce - uskuteční se v prostorách menzy MENDELU od 19:00 do 23:00 hod.
 - Na mapce MENDELU zobrazeno jako budova O
 - Vstup do areálu po 19. hodině a později hlavním vstupem mezi objekty A a B z ulice Zemědělská.
 - Účastník společenského večera – registrace u vchodu do sálu proti podpisu na prezenční
    listině.

Konference 25. 11. 2023 - Mendelova univerzita v Brně

Kde: Provozně ekonomická fakulta - pavilon Q – posluchárna Q02

Vstup do areálu hlavním vstupem mezi objekty A a B z ulice Zemědělská.

Doprava:

https://mapy.cz/zakladni?source=pubt&id=15208305&x=16.6185341&y=49.2105142&z=17

Doprava po Brně:  https://www.dpmb.cz/jizdni-rady-zastavek-linek

Tramvajová

tramvaj č. 9 – Hlavní vlakové nádraží směr Čertova rokle – Zemědělská – 9. zastávka

https://www.dpmb.cz/sites/default/files/jizdni-rady/009_230904.pdf

tramvaj č. 7 v pátek na společenský večer lze využít – směr Čertova rokle

https://www.dpmb.cz/sites/default/files/jizdni-rady/007_230904.pdf

večerní spojení po Brně ze zastávky Zemědělská – noční linka N 93

https://www.dpmb.cz/sites/default/files/jizdni-rady/n93_230928.pdf

Oběd: budova X

Parkování v okolí MENDELU

V areálu školy v současnosti nelze parkovat. V okolí univerzity je vyznačena modrá zóna – jedná se o zónu C.

Regulace platí pouze v pracovní dny a to od 17:00 do 6:00 - o víkendech a ve svátcích parkování ZDARMA celý den a není potřeba se registrovat. Registrace není nutná v zóně C ani v době, kdy není parkování regulované (přes den, od 6:00 do 17:00).

Přesto jsou možnosti parkování omezené a místo se hledá obtížněji. Doporučujeme parkovat v okolí a např. dojet MHD.

Informace pro přednášející:

K aktivní účasti se můžete přihlásit formou přednášky či posteru. V případě kolektivního příspěvku platí vstup zdarma včetně obědu pouze pro jednoho z autorů. Děkujeme za pochopení.

Přihláška k aktivní účasti (přednáška nebo poster) na konferenci je k dispozici zde.

Termín pro registraci a zaslání příspěvku s abstraktem je 15. 06. 2023. - prodlouženo do 31. 7. 2023

Abstrakt s anotací o délce max. 10 řádků/poster s popisem zašlete na adresu konference-2023@hiporehabilitace-cr.com v termínu do 15. 06. 2023 (jako předmět e-mailu, prosíme, uveďte heslo „PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI“). Nezapomeňte vyplnit výše uvedenou přihlášku.

Pokyny pro autory k sepsání abstraktu/příspěvku naleznete zde.

Poster - prostřednictvím posteru můžete prezentovat vaši organizaci, aktivity, studie, výzkumy.
Velikost posteru: A1. Orientace posteru: na výšku. Popis k posteru: maximálně 500 slov v češtině.

O akceptaci příspěvku/posteru budete informováni na Vámi uvedenou emailovou adresu do 30. 06. 2023. - prodlouženo do 31. 7. 2023

Diskuse bude probíhat v rámci následujících témat:

Nové trendy v hiporehabilitaci
Hiporehabilitační kůň
Provoz hiporehabilitace
Welfare
Varia
Příspěvky dle výše uvedených témat je nutno koncipovat v rovině klinické praxe, teorie, vědy a výzkumu. Nedílnou součástí budou kazuistiky s příklady dobré praxe.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s přiděleným ISBN v elektronické verzi. 

PLATBA ZDE

Informace o platbě:

Platba do 31. 7. 2023                        900 Kč/30 euro člen ČHS            1200 Kč/40 euro nečlen ČHS     

Platba do 30. 9. 2023                        1200 Kč/40 euro člen ČHS          1500 Kč/50 euro nečlen ČHS     

Platba do 15. 11. 2023                     1500 Kč/50 euro člen ČHS           1800 Kč/60 euro nečlen ČHS     

Platba na místě 25. 11. 2023          1800 Kč/60 euro člen ČHS           2100 Kč/70 euro nečlen ČHS

Raut 24. 11. 2023 - cena rautu je pro členy ČHS 400 Kč, pro nečleny 500 Kč.

Storno poplatky:

Více než 60 dní před akcí – 0 % (účastník dostane poplatek v plné výši zpět)
Méně než 60 dní před akcí – 50 % (účastník dostane 50 % poplatku zpět)
Méně než 30 dní před akcí – 100 % (účastník nedostane poplatek zpět), akce se může účastnit náhradník (v případě nahlášení změny jména účastníka emailem)
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na odborný program, občerstvení - 2x coffee break v ceně, náklady na vydání sborníku a náklady na organizační zajištění konference. 

 

Oběd individuálně – dle nabídky menzy Mendelu - cena 200 Kč - klasik/veget/bezlepkový.

Poplatek za registraci nezahrnuje ubytování.