Přednášející

Mezinárodní přednášející

Zástupci ČR

Bednáříková Hana  
Casková Vladimíra
Kasparová Anna
Kulichová Jana
Machová Kristýna 
Píšová Markéta
Prokopová Zuzana
Svobodová Xenia
Šámalová Magdaléna
Šťastná Kohoutová Monika

Akpinar Selcuk
Účinky HPSP na motorické schopnosti
Bednáříková Hana

Bednáříková Hana

Česká republika
Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie
Brady Heidi
Funkční motorické dovednosti a parametry chůze dvouletých a tříletých dětí s opožděným motorickým vývojem účastnících se HTFE
Casková Vladimíra

Casková Vladimíra

Česká republika
1. Analýza výsledků specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v rámci ČHS za roky 2011 - 2020. 2.Ukázka práce s chladnokrevným koněm v tahu
Du Plessis Ninette

Du Plessis Ninette

Jihoafrická republika
Složky HTFE nalezené ve škále studíí
Elbasan Bulent
HTFE a děti se speciálními potřebami
Giobellina Roberta
Modulární podložka HIPPO MB: od nápadu k praxi
Håkanson Margareta
Kůň jako lék proti bolesti
Harkness Rhona

Harkness Rhona

Velká Británie
Zkoumání senzorických výhod HTFE
Jámbor Péter
Výběr koní pro HTFE s pohybovou analýzou
Kasparová Anna

Kasparová Anna

Česká republika
Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny

Kulichová Jana

Česká republika
Parajezdectví v ČR
Macauley Beth
Logopedie v HTFE
Machová Kristýna

Machová Kristýna

Czech Republic
Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny
Mattila-Rautiainen Sanna
Uchování znalostí

Munro Lynne

Velká Británie
P
Özcan Kürşat
Vliv ježdění na koni na některé vybrané parametry u dětí s DMO
Pasquinelli Anna
Základní principy HTFE u neuromotorických poruch a kritéria hodnocení. Praktické důsledky.
Payne Martha
Jak být ve spojení s koněm, aby lépe spolupracoval
Píšová Markéta

Píšová Markéta

Česká republika
Vliv hiporehabilitace na grafomotorické dovednosti
Prokopová Zuzka

Prokopová Zuzka

Česká republika
Partnerství v hiporehabilitaci
Rautiainen Heta
Uplatňování etických pokynů HETI pro welfare koní v praxi
Shkedi Anita
Koně léčí PTSD: Chůze po nových cestách
Slepchenko Yulia
Korekce somatických dysfunkcí pánve pomocí HTFE
Stergiou Alexandra
Recenze literatury v HTFE
Sudmann Tobba
Hiporehabilitace jako možnost společenské a fyzické aktivity jako podpora zdraví uvězněných žen
Svobodová Xenia

Svobodová Xenia

Česká republika
Projekt Využití koní při neformálním vzdělávání dětí.
Šámalová Magdaléna

Šámalová Magdaléna

Česká republika
Má hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii vliv na koně?
Šťastná Kohoutová Monika
Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - dítě s fetálním alkoholovým syndromem a agenezí corpus callosum - kazuistika