Přednášející

Mezinárodní přednášející

Zástupci ČR

Bednáříková Hana  
Casková Vladimíra
Kulichová Jana
Machová Kristýna 
Píšová Markéta
Prokopová Zuzana
Svobodová Xenia
Šámalová Magdaléna
Šťastná Kohoutová Monika
Vašíčková Lia

Akpinar Selcuk
Účinky HPSP na motorické schopnosti
Bednáříková Hana

Bednáříková Hana

Česká republika
Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie
Brady Heidi
Funkční motorické dovednosti a parametry chůze dvouletých a tříletých dětí s opožděným motorickým vývojem účastnících se HTFE
Casková Vladimíra

Casková Vladimíra

Česká republika
1. Analýza výsledků specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v rámci ČHS za roky 2011 - 2020. 2.Ukázka práce s chladnokrevným koněm v tahu
Aplikace zásadních principů pro efektivní HTFE
Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba
Du Plessis Ninette

Du Plessis Ninette

Jihoafrická republika
Složky HTFE nalezené ve škále studíí
Jak hipoterapie může podpořit práci logopeda
Elbasan Bulent
HTFE a děti se speciálními potřebami
Giobellina Roberta
Modulární podložka HIPPO MB: od nápadu k praxi
Håkanson Margareta
Kůň jako lék proti bolesti
Harkness Rhona

Harkness Rhona

Velká Británie
Zkoumání senzorických výhod HTFE
Uvědomování (Mindfulness) na a s koněm - na základě DBT (Dialectical Behavior Therapy), MBSR ((Mindful Based Stress Reduction) a MBCT (Mindful Based Cognitive Therapy) a Cesty ke zdraví
Jámbor Péter
Výběr koní pro HTFE s pohybovou analýzou

Kulichová Jana

Česká republika
Parajezdectví v ČR
Macauley Beth
Logopedie v HTFE
Machová Kristýna

Machová Kristýna

Czech Republic
Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny
Özcan Kürşat
Vliv ježdění na koni na některé vybrané parametry u dětí s DMO
Pasquinelli Anna
Základní principy HTFE u neuromotorických poruch a kritéria hodnocení. Praktické důsledky.
Payne Martha
Jak být ve spojení s koněm, aby lépe spolupracoval
Píšová Markéta

Píšová Markéta

Česká republika
Vliv hiporehabilitace na grafomotorické dovednosti
Prokopová Zuzka

Prokopová Zuzka

Česká republika
Partnerství v hiporehabilitaci
Rautiainen Heta
Uplatňování etických pokynů HETI pro welfare koní v praxi
Shkedi Anita
Koně léčí PTSD: Chůze po nových cestách
Slepchenko Yulia
Korekce somatických dysfunkcí pánve pomocí HTFE
Stergiou Alexandra
Recenze literatury v HTFE
Svobodová Xenia

Svobodová Xenia

Česká republika
Projekt Využití koní při neformálním vzdělávání dětí.
Šámalová Magdaléna

Šámalová Magdaléna

Česká republika
Má hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii vliv na koně?
Šťastná Kohoutová Monika
Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - dítě s fetálním alkoholovým syndromem a agenezí corpus callosum - kazuistika

Vašíčková Lia

Česká republika
30let České hiporehabilitační společnosti - jak to začalo
Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba