Přednášející

Mezinárodní přednášející

Zástupci ČR

Bednáříková Hana  
Casková Vladimíra
Kulichová Jana
Machová Kristýna 
Píšová Markéta
Prokopová Zuzana
Svobodová Xenia
Šámalová Magdaléna
Šťastná Kohoutová Monika
Vašíčková Lia

Účinky HPSP na motorické schopnosti

Bednáříková Hana

Česká republika
Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie
Funkční motorické dovednosti a parametry chůze dvouletých a tříletých dětí s opožděným motorickým vývojem účastnících se HTFE

Casková Vladimíra

Česká republika
1. Analýza výsledků specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v rámci ČHS za roky 2011 - 2020. 2.Ukázka práce s chladnokrevným koněm v tahu
Aplikace zásadních principů pro efektivní HTFE
Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba

Du Plessis Ninette

Jihoafrická republika
Složky HTFE nalezené ve škále studíí
Jak hipoterapie může podpořit práci logopeda
HTFE a děti se speciálními potřebami
Modulární podložka HIPPO MB: od nápadu k praxi
Kůň jako lék proti bolesti

Harkness Rhona

Velká Británie
Zkoumání senzorických výhod HTFE
Uvědomování (Mindfulness) na a s koněm - na základě DBT (Dialectical Behavior Therapy), MBSR ((Mindful Based Stress Reduction) a MBCT (Mindful Based Cognitive Therapy) a Cesty ke zdraví
Výběr koní pro HTFE s pohybovou analýzou

Kulichová Jana

Česká republika
Parajezdectví v ČR
Logopedie v HTFE

Machová Kristýna

Czech Republic
Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny
Vliv ježdění na koni na některé vybrané parametry u dětí s DMO
Základní principy HTFE u neuromotorických poruch a kritéria hodnocení. Praktické důsledky.
Jak být ve spojení s koněm, aby lépe spolupracoval

Píšová Markéta

Česká republika
Vliv hiporehabilitace na grafomotorické dovednosti

Prokopová Zuzka

Česká republika
Partnerství v hiporehabilitaci
Uplatňování etických pokynů HETI pro welfare koní v praxi
Koně léčí PTSD: Chůze po nových cestách
Korekce somatických dysfunkcí pánve pomocí HTFE
Recenze literatury v HTFE

Svobodová Xenia

Česká republika
Projekt Využití koní při neformálním vzdělávání dětí.

Šámalová Magdaléna

Česká republika
Má hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii vliv na koně?
Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - dítě s fetálním alkoholovým syndromem a agenezí corpus callosum - kazuistika

Vašíčková Lia

Česká republika
30let České hiporehabilitační společnosti - jak to začalo
Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba