Vzdělávací akce v členských střediscích

Zde najdete vzdělávací akce pořádané členskými středisky

Úvod do zooterapie

ONLINE SEMINÁŘ
Úvod do canisterapie (22.5.2021). Hospodářská zvířata v zooterapii (29.5.2021). Nácvik komunikačních strategii (12.6.2021). Domácí zvířata v zooterapii (13.6.2021).
Člen ČHS 1450,- výukový blok, 4.800,- celý kurz. Veřejnost 1650,- výukový blok, 5.800,- celý kurz

Logopedie v HPSP

ONLINE SEMINÁŘ
1.3.2021 Logopedie 5.3. 2021 Logopedie v HPSP
viz. letáček