Kurz Aplikovaná hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Počet výukových hodin: 45

Obsah tématického bloku

 • Hipoterapie v kontextu ucelené rehabilitace
 • Techniky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii
 • Krátkodobý, dlouhodobý terapeutický plán, vyšetření, dokumentace klienta.
 • Specifika hipoterapie u neurologických postižení dospělého věku
 • Možnosti hipoterapie u VDT
 • Možnosti hipoterapie v ortopedii
 • Hipoterapie a rekondiční ježdění u onemocnění kardiovaskulárních a metabolických
 • Možnosti hipoterapie v urogynekologii
 • Hipoterapie z pohledu ergoterapie
 • Hiporehabilitace a její využití v logopedii
 • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii  v kontextu s prvky dalších rehabilitačních metod a korekčních zákroků
 • Poruchy senzomotorické integrace
 • Možnosti hipoterapie u kombinovaných postižení
 • Hiporehabilitace a práce se osobami se smyslovým postižením
 • Hiporehabilitace a specifika práce s osobami s mentální retardací
 • Hiporehabilitace s osobami s poruchou autistického spektra
 • Tělesné postižení - vliv na osobnost a život
 • Psychomotorický vývoj dítěte do 6 let
 • Specifika hipoterapie v rané péči
 • Specifika hipoterapie u Dětské mozkové obrny
 • Hipoterapie u onemocnění dětského věku
 • Zásady komunikace s dětmi v hipoterapii postřehy z praxe