Aplikované postupy v Hiporehabilitaci
v pedagogické a sociální praxi

Počet výukových hodin: 40

Obsah tématického bloku:

 • Etický kodex pracovníka v hiporehabilitacia
 • Obecná metodika HPSP
 • Standardy kvality HPSP
 • Cíle a cílové skupiny HPSP
 • Instruktor HPSP
 • Instruktor HPSP - paměťová mapa
 • Plánování a hodnocení procesu HPSP, vedení dokumentace
 • Sociální práce
 • Sociální služby
 • Sociální pedagogika a sociálně patologické jevy
 • Speciálně pedagogická diagnostika
 • Uživatelé se smyslovým postižením
 • Pedagogika volného času a zážitková pedagogika
 • Uživatelé s tělesným postižením
 • Poruchy senzomotorické integrace
 • Specifika práce s osobami s mentálním postižením
 • Specifika práce s osobami s poruchou autistického spektra
 • Hiporehabilitace seniorů
 • Hiporehabilitace v logopedii
 • Hipoterapie z pohledu ergoterapie
 • Kombinované postižení
 • Komunikace s rodinou                                    
 • Komunikace s uživateli v HPSP                                   
 • Práce s uživateli v HPSP, sestavování pracovních skupin                                             
 • Uživatelé s poruchami chování                                    
 • Uživatelé s duševním onemocněním (včetně závislostí)                                    
 • Uživatelé s SPU                                              
 • Uživatel v nepříznivé sociální situaci                                       
 • Hry s koňmi jako nástroj pro HPSP