PARTNEŘI KONFERENCE - CONFERENCE PARTNERS

Děkujeme našim partnerům za materiální a finanční podporu naší konference. Díky nim můžeme zrealizovat tuto významnou akci.

We thank our partners for the material and financial support of our conference. Thanks to them, this event is possible to make it happen.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavní partner konference, který nám umožnil konání konference prostorách Auly a poslucháren na FAPPZ.

The main partner of the conference, which enabled us to hold the conference on their great premises.

Project Erasmus+ KA 2 - Strategic Partnerships for adult education

Konference je součástí projektu "Training specialists for the preparation of therapy horses for Equine Facilitated Therapies and Activities".

The conference is part of the project "Training specialists for the preparation of therapy horses for Equine Facilitated Therapies and Activities".

Grafik Tomáš Koblížek

Dlouholetý partner ČHS. Tvoří grafiku tiskovin a propagačních materiálů.

Long-term partner of ČHS. Creates graphics of printed matter and promotional materials.

Ackee s. r. o.

Agentura pro vývoj mobilních a webových aplikací.

Agency for mobile and web application development.

ATEX - spol. s r.o.

Výroba sportovního oblečení, česká rodinná firma, která obléká do stejné kvality profíky i sportovní nadšence.

Production of sportswear, a Czech family company that dresses professionals and sports enthusiasts to the same quality.

Helma Beta, spol. s r.o.

Od roku 1992 se zabýváme výrobou tiskovin, obalů a reklamních předmětů. Zajistíme veškerý servis. Poradíme vám se zadáním, připravíme grafické podklady, specifikaci pro výrobu i dopravu na vaši adresu.

Since 1992, we have been engaged in the production of printed matter, packaging and promotional items. We provide all service. We will advise you on the assignment, we will prepare graphic materials, specifications for production and transport to your address.

Markéta Podhůrská

Kreslila a malovala jsem pořád, mamka mi nosila z práce bloky a tužky a to byly ty nejlepší dárky. To byl ode mne pokoj. Ilustrovala jsem pár dětských knih, navrhla desítky novoročních a vánočních přání, pracovala pro časopis Vlasta jako dvorní výtvarnice. Mimo klasického malování mě baví spousta jiných výtvarných činností, když mohu něco vytvářet, jsem spokojená.

I kept drawing and painting, my mother brought me blocks and pencils from work, and those were the best gifts. That was peace from me. I illustrated a few children's books, designed dozens of New Year's and Christmas cards, and worked for Vlasta magazine as a court artist. Apart from classical painting, I enjoy a lot of other artistic activities, when I can create something, I am satisfied.

SONNENTOR s.r.o.

Jihomoravský SONNENTOR je předním výrobcem biočajů a biokoření. Na trhu působí téměř 30 let a filozofie firmy je od samého začátku postavena na principech trvale udržitelné výroby. Byliny a koření vykupuje přímo od svých biopěstitelů, výroba je postavena na využití
obnovitelných zdrojů surovin s cílem minimalizovat odpad a dopady na životní prostředí. Firma balí své produkty do kompostovatelných materiálů a realizuje celou řadu inovativních projektů s cílem zero waste. Ve firmě pracuje 160 zaměstnanců. Své bioprodukty (jejich portfolio čítá přes 600 druhů) dodává do sítě vlastních prodejen a specializovaných partnerských prodejen. #TADYROSTERADOST

South Moravian SONNENTOR is a leading producer of organic teas and organic spices. It has been operating on the market for almost 30 years and the company's philosophy has been based on the principles of sustainable production from the very beginning. It buys herbs and spices directly from his organic growers, the production is built for use
renewable raw materials in order to minimize waste and environmental impact. The company packs its products into compostable materials and implements a number of innovative projects with the goal of zero waste. The company has 160 employees. It supplies its organic products (their portfolio includes over 600 species) to a network of its own stores and specialized partner stores. 

FAPI Business s.r.o.

Prodejní nástroj pro tvorbu prodejních formulářů a fakturace.

Sales tool for creating sales forms and invoicing.

FireGold s. r. o.

Společnost FireGold s.r.o. vznikla jako výsledek silné vize, zkušeností a velkého nadšení zakladatelů. Základní vizí bylo a je zpřístupnit díky modernímu spořícímu plánu iiPlan investiční zlato a stříbro každému kdo chce ochránit svoje finanční rezervy před znehodnocením, které jim dnes akutně hrozí. Zlato jako prioritu v segmentu cenných kovů máme proto, že zlato jako kov má výjimečnou vlastnost, a to že neztrácí hodnotu. Hodnota zlata naopak roste, a to již stovky a tisíce let. Zlato je již 6.000 let univerzálním platidlem a uchovatelem hodnoty. V dnešní neklidné době tedy zlato představuje ideální řešení pro uložení peněz, aby nebyly znehodnoceny a neztratily svoji kupní sílu.

FireGold s.r.o. was created as a result of the strong vision, experience and great enthusiasm of the founders. Thanks to the modern savings plan iiPlan, the basic vision was and is to make investment gold and silver available to anyone who wants to protect their financial reserves from the devaluation that is acutely threatening them today. We have gold as a priority in the precious metals segment because gold as a metal has an exceptional property, and that it does not lose value. On the contrary, the value of gold has been growing for hundreds and thousands of years. Gold has been a universal currency and store of value for 6,000 years. In today's turbulent times, therefore, gold is the ideal solution for saving money so that it is not devalued and does not lose its purchasing power.

 

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

Vracíme zvířatům energii. V současnosti naleznete pod hlavičkou Energy širokou škálu přírodních produktů, které lze používat zejména jako prevenci, ale také k léčbě, resp. dlouhodobé regeneraci. Sortiment společnosti Energy tvoří ucelená nabídka přírodních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, homeopatie a dalších moderních metod. 

We give energy back to animals. At present, under the heading Energy, you will find a wide range of natural products that can be used mainly as prevention, but also for treatment, resp. long-term regeneration. Energy's product range consists of a comprehensive range of natural products, which are based on the principles of ancient Eastern medicine using the latest knowledge of phytotherapy, homeopathy and other modern methods.