EXHIBITORS

HIPPO MB

HIPPO MB is the innovative  Modular Postural Pad for Hippotherapy. It has been designed to be different from other standard saddle pads, its focus is the right posture, so, balance, comfort, safe support and pelvis and trunk alignment in sitting, supine and prone positions are ensured using it.

HIPPO MB je inovativní modulární posturální podložka pro HTFE. Byla navržena tak, aby se lišila od ostatních standardních hiporehabilitačních podložek. Její funkce je zaměřená na podporu správného držení těla vsedě, rovnováhu, ale i pohodlí klienta, postavení pánve a trupu. Podložka je také vhodná pro terapeutické polohy na břiše a na zádech.

The pad will be available on Friday in the Aula. On Saturday, there will be a practical demonstration at the Equestrian centre.

Pad bude k dispozici v pátek v Aule a v sobotu bude praktická ukázka na Královickém dvoře.

       Pro Medicare is an SME Medical Device manufacturer based in Apulia; it operates throughout Italy and some foreign countries, including the United Kingdom, Norway, Portugal, Australia and Japan.
       Pro Medicare solutions provide real answers to the needs of the most complex pathologies and postural problems, such as ALS, Muscular Dystrophies, Rare Diseases, Infantile Cerebral Palsy, Traumatic and Non-Traumatic Brain Injuries, Spinal Cord Injuries, Amputations, ARDS.
      The Company stands out for its ability to combine innovation and development; these capabilities are inherent to its background; this is why it is the owner of industrial designs. It has been granted patents for industrial inventions and has 6 pending patent applications.
      Good posture, comfort and well-being are what Pro Medicare always pursues.

        Pro Medicare je výrobce zdravotnických pomůcek pro malé a střední podniky se sídlem v Apulii. Působí v celé Itálii a v  zahraničí, včetně Velké Británie, Norska, Portugalska, Austrálie a Japonska.
       Řešení Pro Medicare reagují na skutečné potřeby osob se velmi komplikovanými patologiemi a posturální problémy, jako je ALS, svalová dystrofie, vzácná onemocnění, DMO, traumatické a netraumatické poranění mozku, poranění míchy, amputace, ARDS.
       Společnost vyniká svou schopností kombinovat inovace a vývoj; toto je proní velmi zásádní, proto je vlastníkem průmyslových vzorů, a má několim patentů na průmyslové vynálezy a dalších 6 patentových přihlášek.
       Pro Medicare vždy dává důraz na dobré držení těla, pohodlí a pohodu.