Obecná hiporehabilitace a hipologie - obsah kurzu

Počet výukových hodin - 40h 

Obsah tématického bloku:

 • Animoterapie - základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie
 • Vztahy mezi člověkem a koněm
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci
 • Organizace HR v ČR, v zahraničí, ČHS, SPV pod ČHS
 • Historie a vývoj hiporehabilitace ve světě, v ČR
 • Specifika Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
 • Specifika Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
 • Specifika paradrezury a další paradisciplíny
 • Specifika Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)
 • Dokumenty střediska. Vedení dokumentace z pohledu HTFE a HPSP, zacházení s dokumentací
 • Legislativa spojená s provozem hiporehabilitace
 • Bezpečnostní opatření – předpisy BOZP, požární předpisy, vnitřní provozní směrnice
 • Metodiky ČHS
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace
 • Realizační týmy pro obory hiporehabilitace – vzdělání, kompetence
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm
 • Zásady a postupy první pomoci
 • Anatomie, fyziologie koně
 • Právní ochrana zvířat
 • Hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta
 • Plemena koní využívaná pro hiporehabilitaci, specifika a zvláštnosti jejich využití
 • Mechanika pohybu koně
 • Vliv plemene a exteriéru koně na typ balanční plochy
 • Hřbet koně jako balanční plocha – přenos na jezdce, reakce posturálního systému klienta
 • Kineziologický rozbor kroku koně – přenos na jezdce, reakce posturálního systému klienta
 • Hlediska výběru a přípravy koní pro jednotlivé obory hiporehabilitace
 • Výstroj a postroj koně v hiporehabilitaci
 • Etologie koně – komunikace koní
 • Etologie koně – smysly, výrazové prostředky koní
 • Psychické vlastnosti koní
 • Dominance a submisivita, využití v rámci zapojení koně do hiporehabilitace
 • Parelliho hry - využití metod práce ze země v hiporehabilitaci
 • Využití metod práce ze země
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo