Workshopy a semináře

pořádané Českou hiporehabilitační společností

Finanční nástroje pro úspěšné řízení hiporehabilitačního střediska

Kdy: sobota 27. 2. 2021 od 9.00 do12.00

Jak: on-line interaktivní seminář prostřednictvím ZOOM

Pod vedením lektorek: RNDr. Xenie Svobodové, CSc., MBA. a Ing. et Bc. Vandy Caskové

Cílem semináře: jak spočítat náklady pro různé varianty provozu (ambulantní x intenzivní provoz apod.)

Témata/okruhy:

 • Úvod do tématu (proč je nutné si finance spočítat, jak je spočítat, co vše zahrnout do nákladů, na základě výpočtů rozhodovat, pro koho své služby nabízíme, v jakém množství
  apod.)
 • Jak spočítat náklady (provozní, lidské) s ohledem na okolnosti (středisko ve vlastních
  prostorech/v pronájmu atd.) – příklady provozů
 • Jak nastavit ceny služeb/zdroje příjmů, aby středisko pokrylo své náklady a tvořilo finanční
  rezervy
 • Význam vícezdrojového financování

Cena: 600 Kč

Účast pouze pro členy ČHS a účastníky kurzů ČHS 2020 a 2021 – minimální účast 12 osob.

Postup registrace:

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku dole
 2. Úhradu proveďte přes e-shop ČHS nejdéle do 20. 2. 2021
 3. Po připsání částky na náš účet vám přijde automatické potvrzení o platbě a link na ZOOM.
 4. Den před seminářem vám znovu pošleme detailní informace k připojení.
 5. V sobotu se přihlaste přes link ideálně od 8,40 do 8,55.

Těšíme se na vaši účast!