Horticon, z.s - Vysočina

Horticon, z.s - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace  pro Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi

Členské číslo ČHS - 9074

Lektoři pro vedení odborných praxí:
Mgr. Lucie Hovorková - instruktorka HPSP 

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email:  info@horticon.cz
Web: www.horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let a dospělí, ústavní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)