Monika Štulířová, DiS.

Mobil: 723 553 516

Email: monikaberuska@gmail.comDSC_0040

 • Pracuje jako instruktorka v hiporehabilitaci ve středisku Kamenitý vrch, z.s.
 • Má mnohaleté zkušenosti v přímé práci s uživatelem služby se zdravotním
  postižením (Chráněná výtvarná dílna, Chráněné bydlení, Osobní asistence) a
  jako vedoucí týmu pracovníků Chráněného bydlení u osob s mentální
  retardací.
 • Aktivně se věnuje využití koní při práci s dětmi, kde klade důraz na vzájemnou
  interakci dítěte s koněm a využívá terapeuticky potenciál koni.
 • Přes 13 let se soustavně věnuje Canisterapii.

 • Vede Lesní klub pro domškolácké rodiny.

Vzdělání:

 • Vystudovala nejprve obor Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na SOUz
 • Absolvent Sociální práce na VOŠ Evangelická akademie.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • V letech 2018 – 2019 absolvovala dlouhodobý kurz pořádaný Českou
  hiporehabilitační společností HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a
  sociální praxi).
 • Absolvovala praxe v Hiporehabilitačních střediscích v PL Bohnice, Caballinus,
  Toulcův dvůr, Vladykův dvůr.
 • Nadále se vzdělává prostřednictvím odborných seminářů o Hiporehabilitaci,
  fyzioterapii koni, péče o kopyta atd.
 • Dále se zajímá o přirozenou komunikaci s koňmi a pravidelně se
  účastní seminářů s touto tématikou (např. Bořánek, Panchartek, Plačková, Beránková, atd..)

Lektorské zkušenosti:

 • Ve spolku Kamenitý vrch vede praxe studentů ČHS a programy zaměřené na neformální vzdělávání.
 • Věnuje se lektorské činnosti se svými poníky v Třebotově.