RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

  • Instruktorka HPSP (dříve AVK) a terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

V ČHS působí jako projektová manažerka a poradkyně pro vzdělávání. Ve spolupráci se středisky hiporehabilitace připravila několik grantových žádostí na podporu hiporehabilitace. Absolvovala kurzy ČHS v oblasti hiporehabilitace a sociální práce a hipoterapie v psychologii a psychiatrii a působí jako lektorka ve střediscích hipoterapie Jupiter a Kamenitý vrch. 

Má několikaletou poradenskou a pedagogickou praxi, psychoterapeutický výcvik a mnohaletou praxi jako podnikatelka a manažerka v oblasti výzkumu diagnostik a léčiv.

Absolvovala studium přírodních věd na Karlově Univerzitě v Praze, aspiranturu na Technické Univerzitě v Bratislavě a studium managementu na Donau Universitaet Krems v Dolním Rakousku.