Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Mobil: 723 698 750

Email: koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:

 • ČZU Praha - zootechnik

 • MILLS, s.r.o. - diplomovaný fyzioterapeutVera_Lantelme_hipoterapie (3)

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurzy Hipoterapie v ČR a USA
 • Konference, workshopy a kongresy v ČR a Evropě
 • Kraniosakrální terapie
 • Vojtova metoda
 • Synergická reflexní terapie
 • Kineziotaping

Lektorské zkušenosti:

 • Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a na ČZU
 • Kurz HTFE a HTFE v rané péči pod Českou hiporehabilitační společností
 • Kurz Hippotherapy course basic a Hippotherapy application for toddlers v anglickém jazyce
 • Projekty ERASMUS+
 • Kurzy pro rodiče v handlingu kojenců
 • Aktivní účast na konferencích a kongresech

Organizační zkušenosti:

 • Realizace programu hipoterapie včetně vytvoření certifikovaného kurzu v rehabilitační nemocnici v Rijádu, Saudská Arábie (2004-2009) 
 • Hlavní organizátorka Evropské konference o hiporehabilitaci (2021)

Publikace: