Ing. et Bc. Vladimíra "Vanda" Casková, fyzioterapeutka, zakladatelka a předsedkyně spolku Epona, z.s.  

Mobil: 604 244 852
Email: kurzy@hiporehabilitace-cr.com

 • cvičitelka jezdectví ČJF, lonžérka
 • cvičitelka jezdectví handicapovaných IPEC
 • národní klasifikátorka handicapu ježdění handicapovaných FEI 
 • předsedkyně a zakladatelka sdružení Epona, z.s.
 • hlavní fyzioterapeutka sdružení Epona, z.s.

Vzdělání:

 • Fakulta tělesné kultury UP Olomouc - fyzioterapeut
 • Mendelova univerzita Brno - Chov koní a agroturistika

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz Manager pro NNO - 2018
 • Workshop „Pohyb koňského hřbetu“ - 2017
 • Kurz Posuzovatel koní - ASCHK_SCHCT - 2016
 • Účast na konferencích ČHS 2014 - 2016 - 2018

Lektorské zkušenosti:

 • Lektorka kurzů hiporehabilitace ČHS 2013 -2018
 • Aktivní účast na konferenci hiporehabilitace 2014 - 2016 - 2018
 • Externí vyučující Mendelu - Speciální zootechnika, Chov koní - volitelný předmět Hiporehabilitace včetně vedení praxe
 • Přednášky hiporehabilitace - ČZA Humpolec
 • Vedení i oponentura diplomových prací Mendelu
 • Program ERASMUS+