Mgr. Petra Křížová

Mobil: 774 529 779

Email: konicekcb@seznam.cz

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK)

Vzdělání:

 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity ČB, obor: psychorehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby;
 • Masarykova univerzita Brno – akreditovaný instruktor Aktivit s využitím koní.

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Individuální rehabilitační plán
 • Vývoj dětské kresby a její diagnostická funkce v jednotlivých věkových období
 • Paravoltiž
 • Školní zahrada – venkovní učebna
 • Seminář „Co se skrývá za bludným kořenem“ a další projekty EVVO vhodné pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
 • Seminář „Proč lidé nechrání přírodu“
 • Workshop Mokré aktivity
 • Fyzioterapie koní, Příprava koní z veterinárního hlediska (MVDr. Dominika Švehlová)
 • Fyzioterapie koní (Ing. Kateřina Kumble)

Lektorské zkušenosti:

 • výuka v kurzu ČHS (AVK), 2015, 2016, 2017
 • vedení praxe (2013 - 2018 průběžně)
 • představení společnosti a AVK na VŠ (v rámci výuky pro studenty v oblasti NNO); 2013, 2014
 • představení společnosti a AVK na schůzce NNO a zastupitelů města, apod.; 2013