Jana Krejčová

Mobil: 724839232      

Email: jana@hipoterapie-kurzy.comJana Krejčová

 • Terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Ryzáček, z.s.
 • Předsedkyně spolku Ryzáček, z.s.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra

   

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii 

 • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch  chování se  zaměřením na abúzus návykových látek

 • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS

 • Seminář Arteterapie

 • Seminář Neverbální komunikace  

 • Seminář Skupinová psychoterapie 

 • Seminář Krizová intervence 

 • Seminář Muzikoterapie

Lektorské zkušenosti:

 • projekty Erasmus+
 • kurzy ČHS