Ivana Strouhalová DiS.

 Mobil: 608 567 069

Email: hipoterapie.majoranek@seznam.czfoto

Vzdělání: 

 • VZŠ Příbram, obor Diplomovaný fyzioterapeut  2005

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz Hiporehabilitace, NCO NZO Brno, 2010
 • Kurz Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku, Olomouc 2010
 • Kurz Synergická reflexní terapie, Praha 2013
 • Kurz Neurofyziologické pojetí tapingu, Brno 2018
 • Kurz Hipoterapie v rané péči ČHS 2023
 • Skolióza, České Budějovice 2006
 • Bolesti ramenního pletence v praxi, Písek 2006
 • Postupy používané při stabilizaci páteře, České Budějovice 2006
 • Rehabilitační metoda SM systému, České Budějovice 2006
 • Neúrazové bolesti kolenního kloubu, České Budějovice 2007
 • Reflexní lokomoce u CKP a DMO, Praha 2007
 • Nové metodiky v práci fyzioterapeuta, 2007
 • Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti sociální péče, Praha 2007
 • Reflexní lokomoce a CKP, Praha 2008
 • Seminář Vojtovy metody, České Budějovice 2008
 • Hiporehabilitace – co kůň nabízí a jak to využít, Vyškov 2008
 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění v oblasti LS páteře, 2009
 • Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením, 2010
 • Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii, České Budějovice 2011
 • Konference 11. Jandův myoskeletální den, Praha 2013
 • Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta, Praha 2017
 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2014
 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2018

Lektorské zkušenosti: 

 • vedení praxe studentek Zdravotnického lycea v roce 2018