MUDr. Markéta Janatová, Ph.D. 

Mobil: 776 643 102      

Email: marketa.janatova@kamenityvrch.cz 

  • Vedoucí pracovní skupiny Věda a výzkum ČHS

  • Místopředsedkyně a lektorka ve středisku Kamenitý vrch, z. s.

  • lékařka

Vzdělání:

  • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – magisterské studium – obor všeobecné lékařství

  • FBMI ČVUT - doktorské studium, se zaměřením tématu disertační práce na výzkum v oblasti terapie s využitím biologické zpětné vazby

Kurzy, výcviky, semináře:

  • Hipoterapie u DMO v praxi I
  • Využití Zooterapie v sociálních službách
  • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
  • Úvod do HANDLE přístupu