Kurz Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP)

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2020

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Kurz Hipoterapie v psychiatrii a psychologii je určen pro absolventy kurzu HPSP (dříve AVK), LPPJ a kurzu Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní - PN Havlíčkův Brod - Pirueta, kteří splňují podmínku pro psychoterapeutické vzdělání (min. 2letý psychoterapeutický výcvik). Kurz je zakončen zkouškou a certifikací pro obor Hipoterapie v psychiatrii a psychologii.

Termín: 5.-7.6.2020 v rozsahu 20 hod. v Hipocentru PN Kosmonosy u Mladé Boleslavi.

Lektorky: PhDr. Petra Černá Rynešová a Kamila Petrová

Cena:  3.500,- Kč. Cena obsahuje - teoreticko-praktický blok( v rozsahu 20 hod.) a závěrečnou zkoušku. Platba přes e-shop - systém vám vystaví fakturu pro převod na účet - https://hiporehabilitace-cr.com/produkty/kurz-hipoterapie-v-psychiatrii-a-psychologii/. Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práce s koněm a poplatek za odbornou praxi - tu si určuje každé středisko samostatně.

Místo v kurzu je zajištěno až po úhradě kompletní částky, která se hradí jednorázově předem, nejdéle do 5. 4. 2020

Platební a storno podmínky
Zrušení účasti 45 - 30 dní před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 1 500,-, zrušení 29 dní a méně storno poplatek 100%. Zrušení účasti je nutné oznámit písemně na email info@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem.

Elektronická přihláška