Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Kurz právě probíhá další termín bude vypsán v roce 2021, sledujte náš web, Fb nebo se přihlašte pro novinky

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Absolvent kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) pod ČHS je připraven provádět vysoce specializovanou odbornou způsobilost v oboru hipoterapie pro činnost v oblasti hipoterapie v širokém spektru diagnóz a klinických obrazů pro dospělé a děti od 3 let věku.

Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE).
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE).
 • Provádět kineziologický rozbor klientů včetně vyhodnocení anamnestických dat a následně sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE).
 • Určit postup jednotky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) tak, aby léčba byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného klienta, polohy na koni, délku terapie, stanovení požadovaného tempa koně a povrchu.
 • Provádět rozbor mechaniky pohybu hřbetu koně s cílem vybrat vhodného koně pro klienta.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým během hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli
  a vodiči koně během jednotky  hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE).
 • Vést a školit studenty v rámci celoživotního vzdělávání.

Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a získal souhlasná stanoviska pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie a ergoterapie s minimální roční praxí v oboru – dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu. Dále je kurz otevřen lékařům s atestací pediatrie, neurologie, ortopedie a rehabilitačního lékařství s podmínkou základních jezdeckých zkušeností.

Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd. - kurz je veden v českém jazyce.

Obsah kurzu

Kurz bude probíhat v kombinaci e-learningu a teoreticko - praktických bloků (2 víkendy), celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm.

Výuka v kurzu HTFE se skládá ze tří modulů. Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na HTP a HPSP.

Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin. Na modul Aplikovaná hipoterapie navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro hipoterapii – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část - 100h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Výuka jezdectví - 20h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu

Představuje základy individuální práce s koněm pod supervizí jezdeckého instruktora a pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace - minimálně 20 hodin (potvrzení do studijního průkazu).  Výuka jezdectví zahrnuje:

   • práci s koněm v boxu, přípravu na terapii
   • drezurní jezdeckou přípravu pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, (nebo platná jezdecká licence ČJF).
   • práci s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení o účasti na kurzu ne starší 1 rok od zahájení kurz.

Závěrečná zkouška
Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta hipoterapie dle zadání v rozsahu 6 – 10 stran.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji, ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během drezurní zkoušky; předvedení ukázkové jednotky hipoterapie se simulovaným pacientem;
 • Teoretická zkouška se skládá z on-line písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Organizace kurzu:

Kurz bude probíhat v kombinaci e-learningu a teoreticko - praktických bloků (2 víkendy).

E-learning program pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 9. 9. 2019 a poběží po dobu 4 týdnů. Teoreticko praktický blok: první blok proběhne v termínu 18.- 20. října 2019
Začátek programu je v pátek od 14:00 a konec je v neděli ve 12:00. 
Místo konání: Epona, z.s., Hostěnice u Brna.

V lednu bude zahájen modul Aplikované postupy formou e-learningu. Termín druhého teoreticko - praktického bloku  a závěrečné zkoušky bude upřesněn na podzim. Místo je určeno - Caballinus, z.s., Svrkyně-Hole u Prahy.