Kurz Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Kurz právě probíhá další termín bude vypsán v roce 2021, sledujte náš web, Fb nebo se přihlašte pro novinky

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Ukončené vzdělání s minimální roční praxí v oboru – dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu. Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

 • Pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo
 • jiné vzdělání doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo
 • asistent pedagoga nebo
 • sociální pracovník/pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
 • absolvent zooterapeutických oborů VŠ nebo
 • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.

Obsah kurzu

Výuka v kurzu HPSP probíhá kombinovanou formou e-learningu a prezenčních teoreticko-praktických bloků, celkem 200 hodin, skládá se ze tří modulů - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro hiporehabilitaci  a Aplikované postupy v  HPSP.

Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na Psychoterapii pomocí koní a Hipoterapii.

Na moduly Obecná hiporehabilitaceHipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin.

Na modul Aplikované postupy AVK navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro HPSP – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část – 90 h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu,
  • z toho:
   • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, WRC (nebo  platná jezdecká licence ČJF, WRC).
   • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší 1 rok od zahájení kurzu.

Závěrečná zkouška

Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky uživatele v HPSP v rozsahu 6-10 stran.
 • Odevzdání projektu virtuální centrum v powerpointu.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při manipulaci s koněm při péči o něj, při práci ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během trailu ze sedla; předvedení ukázkové lekce HPSP se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá z on-line písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Organizace kurzu:

Kurz bude probíhat v kombinaci e-learningu a teoreticko-praktických bloků (2 víkendy).

E-learning program pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 9. 9. 2019 a poběží po dobu 4 týdnů. Teoreticko-praktický blok: první blok proběhne v termínu 18.- 20. října 2019
Začátek programu je v pátek od 14:00 a konec je v neděli ve 12:00.
Místo konání: Ryzáček, z.s. Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice u Olomouce

V lednu bude zahájen modul Aplikované postupy formou e-learningu. Druhý teoreticko-praktický blok proběhne 31. 7. - 2. 8. 2020 pro 1. polovinu účastníků a 4. - 6. 9. 2020 pro 2. polovinu účastníků v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, z. s. v Roudném u Českých Budějovic

Závěrečné zkoušky proběhnou tamtéž v termínech 26. - 27. 9. 2020 a 17. - 18. 10. 2020.