Základní kurzy

Základní kurzy jsou pro zájemce, kteří se chtějí věnovat některému oboru hiporehabilitace.

Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Kurz Hipoterapie

 

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty s minimálně roční praxí v oboru. Kurz HT se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm. Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a získal souhlasná stanoviska pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Kurz Aktivity s využitím koní

Kurz je určen pro zájemce se vzděláním v pedagogické nebo sociální sféře. Je otevřen i pro absolventy zooterapeutických oborů. Kurz AVK  se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm ze země.

Kurz Psychoterapie pomocí koní

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným střední, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem. Kurz PPK  se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm ze země. Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a získal souhlasná stanoviska.