Základní kurzy

Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Kurz Hipoterapie
ve fyzioterapii a ergoterapii

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře s atestací v jednom z oborů: pediatrie, neurologie, ortopedie a rehabilitace.

Kurz Hipoterapie
v psychiatrii a psychologii

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným střední, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem.

Kurz Hiporehabilitace
v pedagogické a sociální praxi

Kurz je určen pro zájemce se vzděláním v pedagogické nebo sociální sféře. Je otevřen i pro absolventy zooterapeutických oborů.

Kurz Asistent v hiporehabilitaci

NOVINKA!

Kurz je určen pro zájemce zájemce o hiporehabilitaci, kteří chtějí pomáhat v hiporehabilitačních střediscích.