Workshop Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Workshop Hipoterapie v psychiatrii a psychologii je určen pro zájemce, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do kurzu HTP. Absolventí kurzů HPSP (dříve AVK), LPPJ a HTFE (dříve HT) bez psychoterapeutického vzdělání. Workshop je také určen pro absolventy kurzů HTP (dříve PPK), kteří si chtějí osvěžit znalosti. Workshop je zakončen potvrzením o účasti na workshopu.

Termín: 5.-7.6.2020 v rozsahu 20 hod. v Hipocentru PN Kosmonosy u Mladé Boleslavi.

Lektorky: PhDr. Petra Černá Rynešová a Kamila Petrová

Cena:  3.000,-Kč. Platba přes e-shop - systém vám vystaví fakturu pro převod na účet - https://hiporehabilitace-cr.com/produkty/workshop-hipoterapie-v-psychiatrii-a-psychologii/

Místo v kurzu je zajištěno až po úhradě kompletní částky, která se hradí jednorázově předem, nejdéle do 5. 4. 2020. 

Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování.

Platební a storno podmínky
Zrušení účasti 45 - 30 dní před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 1 500,-, zrušení 29 dní a méně storno poplatek 100%. Zrušení účasti je nutné oznámit písemně na email info@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem.

Elektronická přihláška