Workshopy a semináře

pořádané Českou hiporehabilitační společností

 

Workshop s doc. Ing. Miroslavem Maršálkem CSc. - pouze pro členy ČHS    

Téma: Předvádění koní, jejich popis a posuzování

Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. – prezident České společnosti hipologické, viceprezident
ASCHK ČR a předseda Svazu chovatelů a přátel norika.

Řadu let pracoval jako vyučující chovu koní na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, je autorem řady odborných a vědeckých publikací a autorem
metodiky lineárního popisu exteriéru koní, která je v ČR využívána pro kontrolu dědičnosti
zevnějšku koní. 

Je autorem monografie Chov koní – popis, posuzování a šlechtění.

Pouze členy ČHS 

Cena: 700 Kč

 Postup registrace:

1 Vyplňte elektronickou přihlášku zde

2. Úhradu proveďte přes e-shop ČHS 

3. Po připsání částky na náš účet Vám přijde automatické potvrzení o platbě.