Cena, platební a storno podmínky

Cena kurzů Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Základní cena je 12 000 Kč.

Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktické bloky a závěrečnou zkoušku.

Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práce s koněm a poplatek za odbornou praxi - tu si určuje každé středisko samostatně, viz informace.

Slevy:
Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 11 000 Kč. Podmínkou je kontinuální členství v ČHS minimálně od roku 2017. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Omluvy a přerušení zrušení kurzu

  • Pro splnění absolvovaných počtu hodin kurzu může být započtena nejvýše 15% omluvená absence z celkového počtu hodin. 
  • Přerušení kurzu (při doložení pracovní neschopnosti) - je možné dokončit kurz do 2 let.

Zrušení kurzu

  • Zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 6.000,-
  • Zrušení účasti je nutné oznámit písemně nebo elektronicky na email info@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy poštou, či e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den).