Aplikované postupy v Hipoterapii v psychiatrii a psychologii

Počet výukových hodin: 40

Obsah tématického bloku:

 • Okruhy duševních poruch a poruch chování.
 • Odborný přístup u jednotlivých okruhů duševních poruch a poruch chování.
 • Terapeutické možnosti HTP, indikace a kontraindikace.
 • Metodika HTP u jednotlivých duševních poruch a onemocnění.
 • Vedení individuální terapeutické jednotky.
 • Vedení skupinové terapeutické jednotky.
 • Psychoterapie u jednotlivých duševních poruch a onemocnění v rámci HTP.
 • Sebereflexe a osobní růst psychoterapeuta, psychohygiena.
 • Hry v rámci HTP.
 • Specifika práce s koněm v HTP.
 • Praktická cvičení.