Kurz Aplikovaná hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Počet výukových hodin: 45

Obsah tématického bloku

  • Hipoterapie v kontextu ucelené rehabilitace
  • Techniky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii
  • Krátkodobý, dlouhodobý terapeutický plán, vyšetření, dokumentace klienta.
  • Specifika hipoterapie u neurologických postižení dospělého věku
  • Možnosti hipoterapie u VDT
  • Možnosti hipoterapie v ortopedii
  • Hipoterapie a rekondiční ježdění u onemocnění kardiovaskulárních a metabolických
  • Možnosti hipoterapie v urogynekologii
  • Hipoterapie z pohledu ergoterapie
  • Hiporehabilitace a její využití v logopedii
  • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii  v kontextu s prvky dalších rehabilitačních metod a korekčních zákroků
  • Poruchy senzomotorické integrace
  • Možnosti hipoterapie u kombinovaných postižení
  • Hiporehabilitace a práce se osobami se smyslovým postižením
  • Hiporehabilitace a specifika práce s osobami s mentální retardací
  • Hiporehabilitace s osobami s poruchou autistického spektra
  • Tělesné postižení - vliv na osobnost a život
  • Psychomotorický vývoj dítěte do 6 let
  • Specifika hipoterapie v rané péči
  • Specifika hipoterapie u Dětské mozkové obrny
  • Hipoterapie u onemocnění dětského věku
  • Zásady komunikace s dětmi v hipoterapii postřehy z praxe